Dzisiaj jest niedziela, 01 sierpnia 2021 r. 213 dzień roku. Imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei


include("./teksty/rozmiar_okna"); BORDER=1 BORDERCOLOR="#bdb58c" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 STYLE="page-break-before: always">

INFORMACJA   ::   12.02.2015 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie
podaje do wiadomoœci listę lekarzy uprawionych do badania mięsa.


ZAWIADOMIENIE   ::   03.09.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że na wniosek Państwa Elżbietą Leszek Lipka, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej Enercon E 40 o mocy 500 kW


ZAWIADOMIENIE   ::   03.09.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy "KAWON" Skład Materiałów Opałowych i Budowlanych, Usługi Transportowe - Nowak Wojciech.
Pełna treœć zawiadomienia: TUTAJ (dokument PDF)ZAWIADOMIENIE   ::   14.07.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia , że w dniu 08.07.2014 r. na wniosek Państwa
Elżbieta, Leszek Lipka wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 19.11.2013r. Znak GKOSBiRG.III.6220.9.2013.d. o środowiskowych uwarunkowaniach , zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej Elektrowni Wiatrowej VESTAS V 17 na Elektrownie ENERCON E 40 o mocy 500 kW w miejscowości Radoszewnica.
Pełna treść zawiadomienia: TUTAJ


INFORMACJA   ::   06.03.2014 r.
Decyzja w sprawie budowy siecie wodociągowej w miejscowościach: Dąbrowa, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka.
Treść decyzji: tutaj (dokument PDF).ZARZĄDZENIE   ::   19.02.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.12.14
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 26.02.2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego obejmujšcego zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Treść zarządzenia: tutaj (dokument PDF).ZARZĄDZENIE   ::   19.02.2014 r.
Zarządzenie Nr 0050.11.14
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 17.02.2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego Konkursu na powierzenie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i związane z tym działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej oraz opiniowania złożonych ofert.

Treść zarządzenia: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   06.02.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza otarty konkurs
na wsparcie wykonywania zadania publicznego obejmującego zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i związane z tym działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej.

Informacje na temat konkursu: TUTAJ (strona WWW)


OGŁOSZENIE   ::   24.01.2014 r.
GMINA KONIECPOL

podaje do publicznej wiadomości informację dot. wydzierżawienia części działki nr ewidencyjny 3052 o powierzchni około 100 m2 położonej w Koniecpolu ul.Rynek – teren parku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej „ ogródek letni” w okresie letnim tj na okres od 01.05.2014 r do 30.09.2014 r. oraz od 01.05.2015 do 30.09.2015

Treść ogłoszenia: tutaj (dokument PDF).OBWIESZCZENIE   ::   14.01.2014 r.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowsościach: Dąbrowa, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka - gmina Koniecpol.

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).Koniecpol: 24.01.2014 r.
Decyzja o pozwolenia na budowę: tutaj (dokument PDF).


ZAWIADOMIENIE   ::   10.12.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia że, w dniu 02.12.2013 r. na wniosek firmy P.U.P.H. "AGROB" Agnieszka Wideryńska, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia instalacja odzysku odpadów drewna na działce nr 9014/2 położonek w Koniecpolu.

Treœć zawiadomienia: TUTAJ (dokument PDF).


Koniecpol: 13.03.2014 r.
Obwieszczenie: tutaj (dokument PDF).


ZAWIADOMIENIE   ::   11.07.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 18.06.2013 r. na wniosek Państwa Małgorzaty Kowalczuk i Korneliusza Duss, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Elektrownia Fotowoltaiczna "Michałów".

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).Koniecpol: 25.09.2013 r.
Zawiadomienie: tutaj (dokument PDF).


ZAWIADOMIENIE   ::   08.07.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 19.06.2013 r. na wniosek Państwa Ewy i Artura Kaczyńskich wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Urządzeniu punktu do okazjonalnego i tymczasowego magazynowania i przeładunku odpadów drewna w postaci zrębków, trocin i zrzyn"

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).ZAWIADOMIENIE   ::   04.07.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 28.05.2013 r. na wniosek firmy Mariusz Detko "Wood Energy" wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzyskiwaniu odpadów innych niż niebezpieczne.

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).ZAWIADOMIENIE   ::   26.06.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 10.06.2013 r. na wniosek firmy P.U.P.H. GROM Damian Garus wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wiaty magazynowej oraz utwardzeniu terenu z przeznaczeniem do czasowego gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne".

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).ZAWIADOMIENIE   ::   26.06.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 10.06.2013 r. na wniosek firmy P.P.H.U. TOMEX Tomasz Garus wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wiaty magazynowej oraz utwardzeniu terenu z przeznaczeniem do czasowego gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne".

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).ZAWIADOMIENIE   ::   21.05.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, w dniu 09.05.2013 r. na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Robót Geologicznych wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcyjnego umozliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych".

Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).Koniecpol: 23.05.2011 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: tutaj (dokument PDF).


ZAWIADOMIENIE   ::   09.05.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniepcol

zawiadamia iż, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW"
Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).Koniecpol, dn.: 11.06.2013 r.:
  1. Postanowienie
  2. Zawiadomienie


Koniecpol, dn.: 02.07.2013 r.:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - TUTAJ


OGŁOSZENIE   ::   17.04.2013 r.
GMINA KONIECPOL

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wydzierżawienia części działki nr ewidencyjny 3052 o powierzchni około 100 m2 położonej w Koniecpolu ul.Rynek – teren parku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej „ ogródek letni” w okresie letnim tj od 01.05.2013 r do 30.09.2013 r.
Treść ogłoszenia: tutaj (dokument PDF).ZARZĄDZENIE   ::   04.03.2013 r.
Zarządzenie Nr 0050.6.13
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 28.02.2013.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego Konkursu na powierzenie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji i zwišzane z tym działania dotyczšce profilaktyki przeciwalkoholowej oraz opiniowania złożonych ofert.

Treść zarządzenia: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   04.02.2013 r.
BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zarządzenie: tutaj (dokument PDF).

Treść ogłoszenia: tutaj (dokument PDF).

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Oferta: TUTAJ (dokument PDF).
Załącznik nr 2 - Umowa: TUTAJ (dokument PDF).
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie: TUTAJ (dokument PDF).


Koniecpol: 05.03.2013 r.
Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku przyjęto do realizacji oferty złożone przez:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” Koniecpol 42-230 Koniecpol, ul. Zamkowa 27 , któremu przyznaje się dotację w wysokości 150.500,00 złotych

- Klub Sportowy „Dragon” Ponik, 42-253 Janów, ul. Koniecpolska 26, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9.500,00 złotych.

Z wyżej wymienionymi Klubami podpisane zostaną stosowne umowy.

Józef Kałuża
Burmistrz Miasta i Gminy KoniecpolDECYZJA   ::   09.10.2012r.
Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowoœci Stanisłaiwce-Okołowice.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OBWIESZCZENIE   ::   09.10.2012r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ZPHU WIDREX
Treść: tutaj (dokument PDF).

Obwieszczenie   ::   27.09.2012r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej PPHU Skalec
Treść: tutaj (dokument PDF).

INFORMACJA   ::   04.09.2012r.
Informacja o możliwoœci składania uwagi wniosków - przebudowa drogi pojazdowej do pól miejscowoœci Stanisławice-Okołowice
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   30.08.2012r.
Postanowienie w sprawie oos - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowoœci Stanisławice-Okołowice.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   08.08.2012r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowoœci Stanisławice -Okołowice.
Treść: tutaj (dokument PDF).

DECYZJA   ::   02.05.2012r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa ujęcia wody w miejscowości Aleksandrów dla zasilania wodociągu wiejskiego.
Treść: tutaj (dokument PDF).

DECYZJA   ::   02.05.2012r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa stacji do segregacji odpadów komunalnych w Koniecpolu.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   17.02.2012r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Œrodowiskowej PPHU Skalec.
Treść: tutaj (dokument PDF).

DECYZJA   ::   16.02.2012r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kanalizacja Koniecpol.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   09.02.2012r.
ZAWIADOMIENIE - Budowa kanalizacji Koniecpol
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   31.01.2012r.
POSTANOWIENIE - Budowa kanalizacji Koniecpol
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   19.01.2012r.
OGŁOSZENIE - o wydaniu decyzji.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   13.01.2012 r.
BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).

Załączniki:
Załšcznik nr 1 - Oferta: TUTAJ (dokument PDF).
Załšcznik nr 2 - Umowa: TUTAJ (dokument PDF).
Załšcznik nr 3 - Sprawozdanie: TUTAJ (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   02.01.2012r.
OGŁOSZENIE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   24.10.2011r.
OGŁOSZENIE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OBWIESZCZENIE   ::   19.10.2011r.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   05.09.2011r.
Ogłoszenie - postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOS.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   05.09.2011r.
Zawiadomienie o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji zakładu odzysku odpadów i produkcji paliw alternatywnych na działce nr ewid. 8773 przy ul. Szkolnej 29 w Koniecpolu".
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   09.08.2011r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   09.08.2011r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   04.07.2011r.
Ogłoszenie w sprawie karczowania drzew i krzaków w dolinie rzeki Pilicy w km 248-263 Koniecpol - Kuźnica Grodziska.
Treść: tutaj (dokument PDF).

INFORMACJA   ::   27.04.2011r.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją , składania uwag i wniosków "Wdrożeniu innowacyjnej technologii rozdrabniania drewna i innych odpadów pochodzenia organicznego na zrębek drzewny i biotrocinę na terenie PPHU SKALEC w Koniecpolu".
Treść: tutaj (dokument PDF).

INFORMACJA   ::   26.04.2011r.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Realizacji zakładu odzysku odpadów i produkcji paliw alternatywnych na działce nr ewid. 8773 przy ul. Szkolnej 29 w Koniecpolu"
Treść: tutaj (dokument PDF).

POSTANOWIENIE   ::   04.04.2011r.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją , składania uwag i wniosków - "Realizacja zakładu odzysku odpadów i produkcji paliw alternatywnych przy ul. Szkolnej 29 w Koniecpolu".
Treść: tutaj (dokument PDF).

POSTANOWIENIE   ::   16.03.2011r.
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oos - PPHU SKALEC Koniecpol.
Treść: tutaj (dokument PDF).

ZAWIADOMIENIE   ::   15.03.2011r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - PPHU SKALEC Koniecpol.
Treść: tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   15.03.2011r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg w miejscowościach Załęże , Kuźnica Grodziska , Oblasy , Wólka i Dąbrowa.
Treść decyzji: tutaj (dokument PDF).

ZAWIADOMIENIE   ::   7.03.2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach : Załęże , Kuźnica Grodziska , Oblasy , Wólka , Dąbrowa - gmina Koniecpo.
Treść zawiadomienia: tutaj (dokument PDF).

POSTANOWIENIE   ::   8.02.2011r.
Postanowienie - budowa wodociągu w m. Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka, Dąbrowa.
Treść postanowienia tutaj (dokument PDF).

POSTANOWIENIE   ::   28.01.2011r.
Postanowienie - zakład odzysku odpadów i produkcji paliw alternetywnych.
Treść postanowienia tutaj (dokument PDF).

ZAWIADOMIENIE   ::   27.01.2011r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zakład odzysku odpadów i produkcji paliw alternetywnych.
Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   27.01.2011r.
BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).

Załączniki:
Załšcznik nr 1 - Oferta: TUTAJ (dokument PDF).
Załšcznik nr 2 - Umowa: TUTAJ (dokument PDF).
Załšcznik nr 3 - Sprawozdanie: TUTAJ (dokument PDF).


Koniecpol: 03.03.2011 r.
Wyniki konkursu: tutaj (dokument PDF).


OBWIESZCZENIE   ::   24.01.2011r.
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka, Dąbrowa gm. Koniecpol.

Treść obwieszczenia tutaj (dokument PDF).

OGŁOSZENIE   ::   14.01.2011r.
BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).

Załączniki:
Współpraca Gmin z organizacjami pozarządowymi - oferta, umowa, sprawozdanie (dokument PDF).
Współpraca Gmin z organizacjami pozarządowymi - oferta, umowa, sprawozdanie (dokument DOC).


Odwołanie konkursu: tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   6.12.2010r.
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu informuje , że do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 10.00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w siedzibie Urzędu pok. nr 21.OGŁOSZENIE   ::   6.12.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Załęże , Kuźnica Grodziska , Oblasy , Wólka , Dąbrowa.

Treść: tutaj (dokument PDF).
DECYZJA   ::   29.11.2010r.
Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach - Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.

Treść: tutaj (dokument PDF).
OGŁOSZENIE   ::   24.11.2010r.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją , składania uwag i wniosków - Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Treść: tutaj (dokument PDF).
POSTANOWIENIE   ::   08.11.2010r.
Postanowienie - zagospodarowanie terenu przy zalewie w Koniecpolu

Treść: tutaj (dokument PDF).
UCHWAŁA   ::   05.11.2010r.
UCHWAŁA
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).
OBWIESZCZENIA   ::   04.11.2010r.
OBWIESZCZENIE
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).


OBWIESZCZENIE
Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).
OBWIESZCZENIE   ::   03.11.2010r.
O przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).INFORMACJA   ::   02.11.2010r.
Informacja na temat losowania do Obwodowych Komisji Wyborczych.
Treść informacji: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   26.10.2010r.
Decyzja o środowizkowych uwarunkowaniach - most Koniecpol
Treść: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   20.10.2010r.
Decyzja o środowizkowych uwarunkowaniach - GPZON Koniecpol
Treść: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   20.10.2010r.
Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
Treść obwieszczenia: tutaj (dokument PDF).

Ogłoszenie w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
Treść oogłoszenia: tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   20.10.2010r.
Działając zgodnie z wymogami art. 8, 9 i 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r nr. 98 poz. 1071 t.j.) - Gmina Koniecpol zawiadamia o opracowaniu Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koniecpola.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koniecpola jest do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska nr. 6A pokój nr. 24 w godz. 8,00 do 15,00, oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.koniecpol.pl. w dniach od 20. 10. 2010r. do 03. 11. 2010r.
Wnioski, uwagi do projektu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 03. 11. 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska nr. 6A.
Projekt LPR: tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   18.10.2010r.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków - Budowa mostu w Koniecpolu
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   18.10.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   23.07.2010r.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków - GPZON w gminie Koniecpol.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   23.07.2010r.
Harmonogram naboru wnosków o przyznanie pomocy w ramach działań PROW na lata 2007-2013.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   10.05.2010r.
Na podstawie art.78b w zw. z art. 76b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. Nr 47, poz.544 z 2000 r. j.t. ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   14.04.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - droga Rudniki i Piaski.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   14.04.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - drog Zaróg.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   12.03.2010r.
Postanowienie w sprawie przeprowadzenia OOS - drog Zaróg.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   12.03.2010r.
Postanowienie w sprawie przeprowadzenia OOS - drog Rudniki i Piaski.
Treść tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.03.2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniu 15.02.2010 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu "Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Koniecpol". Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.03.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań - łącznik Rzeczna-Chrząstowska Koniecpol.
Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.03.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań - droga Zaróg.
Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.03.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań - droga Rudniki i Piaski.
Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.03.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa warsztatu napraw pojazdów samochodowych w miejscowości Luborcza.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   17.02.2010r.
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania OOŚ - most Koniecpol
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   12.02.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - stacja paliw Koniecpol
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   12.02.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - siłownia wiatrowa Radoszewnica
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   04.02.2010r.
Informujemy, iż Gmina Koniecpol w Porozumieniu ze wszystkimi Gminami/Miastami Powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego oraz Miastem Częstochowa, przygotowuje się do realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)", polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie Gminy/Miasta i Subregionu Północnego.

Opis planowanej inwestycji tutaj (dokument PDF).
Ankieta: strona www, wersja DOC (word), wersja PDF

Poniżej mapy przebiegu światłowodu:
Mapa 1: tutaj (dokument PDF).
Mapa 2: tutaj (dokument PDF).
Mapa 3: tutaj (dokument PDF).
Mapa 4: tutaj (dokument PDF).
Mapa 5: tutaj (dokument PDF).
Mapa 6: tutaj (dokument PDF).
Mapa 7: tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   02.02.2010r.
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol informuje o możliwości składania deklaracji udziału w programie ograniczenia niskiej emisji przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Koniecpol.

Termin składania deklaracji - 15.02.2010 r.

Druki deklaracji po pobrania i składanie deklaracji - UMiG pok. nr 21 oraz tutaj (dokument PDF).OGŁOSZENIE   ::   08.01.2010r.
BURMISTRZ MIASTA i GMINY KONIECPOL
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).

Załączniki:
Współpraca Gmin z organizacjami pozarządowymi - oferta (dokument PDF).
Współpraca Gmin z organizacjami pozarządowymi - umowa (dokument PDF).
Współpraca Gmin z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie (dokument PDF).Wyniki konkursu: tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   21.12.2009r.
Postanowienie o wznowieniu postępowania - AGROB Agnieszka Wideryńska, Koniecpol.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.12.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach - most Koniecpol.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   30.11.2009r.
Informacja o możliwości zapoznania sie z dokumentacją, składania uwag i wniosków - stacja paliw Koniecpol.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   26.11.2009r.
Informacja o możliwości zapoznania sie z dokumentacją, składania uwag i wniosków - siłownia wiatrowa Radoszewnica.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   20.11.2009r.
Ogłoszenie o wyłożeniu planów urządzania lasów.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   27.10.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


INFORMACJA   ::   24.07.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbiórki i przeładunku odpadów w miejscowości Koniecpol
Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   29.05.2009r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej w miejscowościach Dąbrowa, Kolonia Rudniki, Zaróg, Rudniki oraz Piaski.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   20.05.2009r.
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrowa, Kolonia Rudniki, Zaróg, Rudniki oraz Piaski.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   28.05.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koniecpolu.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   8.05.2009r.
Zasady postępowania przy planowaniu i wynywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków stanowiących siedliska lęgowe ptaków.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   4.05.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   4.03.2009r.
Informacja dotycząca dokarmiania ptaków wodnych w miastach.

Treść informacji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   4.03.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrowa, Kolonia Rudnik, Zaróg, Rudniki i Piaski.

Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   3.03.2009r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Aleksandrów i Michałów.

Treść decyzji tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   23.02.2009r.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem w Koniecpolu.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   19.02.2009r.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   5.02.2009r.
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodciągowej z przyłączami w miejscowościach Michałów i Aleksandrów.

Treść postanowienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   5.01.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla termomodernizacji Zespołu Szkół Nr1.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   5.01.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy siłowni wiatrowej w miejscowości Radoszewnica.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   5.01.2009r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   19.12.2008r.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wodociągu w miejscowości Aleksandrów i Michałów.

Treść zawiadomienia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   13.10.2008r.
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/X/2008 w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę energii cieplnej do ogrzewania obiektów mieszkalnych i użytkowych w Koniecpolu będących własnością Spóldzielni Mieszkaniowych i Gminy Koniecpol.

Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   25.08.2008r.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu małej retencji wodnej technicznej i nietechnicznej.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   08.07.2008r.
Ogłoszenie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych.
Treść wniosku tutaj (dokument PDF).


DECYZJA   ::   09.06.2008r.
Decyzja o środowiskowych uwarnkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu i odzysku odpadów drzewnych - dla przedsiębiorstwa P.U.P.H. "AGROB" Agnieszka Wideryńska.
Treść decyzji tutaj (dokument PDF).


KONIECPOL   ::   20.03.2008r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. OCHRONY źRODOWISKA I ROLNICTWA
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KONIECPOLU

Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa lub budownictwa;
b)co najmniej 3 - letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej bądź w zakładzie pracy związanym z działalnością ochrony środowiska;
c)nieposzlakowana opinia;
d)osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe:
a)znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnienie ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony środowiska, rolnictwa i prawa budowlanego;
b)dobra znajomość obsługi komputera;
c)kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)sporządzanie planów, programów i raportów dotyczących ochrony środowiska;
b)współpraca z jednostkami i zakładami działającymi na rzecz środowiska;
c)opracowywanie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie oraz nadzór nad jego realizacją;
d)kontrola i rozstrzyganie spraw spornych i uciążliwych z zakresu ochrony środowiska;
e)przygotowywanie decyzji zobowiązujących zakłady pracy do usuwania zaniedbań z zakresu ochrony środowiska;
f)kontrola i wydawanie zezwoleń na ścinkę drzew oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
g)przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
h)prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych;
i)prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych, chorób zakaźnych zwierząt;
j)organizacja zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
k)przygotowywanie decyzji dotyczących w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV);
b)list motywacyjny;
c)kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom);
d)kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
e)kwestionariusz osobowy;
f)kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach;
g)oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 kodeksu karnego;
h)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A pokój nr 33 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa", w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.koniecpol.bip.info.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.
Dodatkowe informacje tel. (034) 355-17-58.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Józef Kałuża
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
tutaj (dokument PDF)WYNIK NABORU: tutaj (dokument PDF)


OGŁOSZENIE   ::   19.02.2008r.
Zarządzenie Nr 0152/4/2008 z dnia 11.02.2008 r.
W sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.
Treść zarządzenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   19.02.2008r.
Wyniki konkursu na realiację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).


OGŁOSZENIE   ::   31.01.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanym przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - dla przedsiębiorstwa P.U.P.H "AGROB" Agnieszka Wideryńska.
Treść ogłoszenia tutaj (dokument PDF).Góra strony

Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek