Dzisiaj jest niedziela, 01 sierpnia 2021 r. 213 dzień roku. Imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei


include("./teksty/rozmiar_okna"); BORDER=1 BORDERCOLOR="#bdb58c" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 STYLE="page-break-before: always">


PRZETARGI:

Od dnia 30.04.2013 r. wszystkie przetargi Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu
są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

bip.koniecpol.pl


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg pn.:
Dostawa jednej sztuki samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Koniecpol w formie barteru

zakończenie dn. 20.05.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wąsosz ul.Szkolna
zakończenie dn. 29.05.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego.
zakończenie dn. 27.05.2013r.
USŁUGA DOWOZU I ODWOZU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO SZKÓŁ W GMINIE KONIECPOL W OKRESIE OD 1.05.2013r. DO 30.06.2013r I OD 1.09.2013r DO 30.06.2014r NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIECZNYCH WYSTAWIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
zakończenie dn. 24.04.2013r.
Dostawa jednej sztuki samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Koniecpol w formie barteru
zakończenie dn. 30.04.2013r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Koniecpol i jej jednostek organizacyjnych
zakończenie dn. 12.04.2013r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Koniecpol
zakończenie dn. 12.04.2013r.
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego asenizacyjnego marki Mercedes-Benz
zakończenie dn. 04.04.2013r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 stycznia 2013r z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
zakończenie dn. 21.03.2013r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 stycznia 2013r z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
zakończenie dn. 12.03.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego.
zakończenie dn. 18.03.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul.Mickiewicza , oraz w miejscowości Wąsosz ul.Szkolna
zakończenie dn. 05.03.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koniecpolu przy ul. Tarchalskiego.
zakończenie dn. 02.01.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Szkolnej.
zakończenie dn. 29.01.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul.Mickiewicza , oraz w miejscowości Wąsosz ul.Szkolna
zakończenie dn. 20.12.2012r.
REMONT DROGI GMINNEJ PIASKI-P PĘKOWIEC
zakończenie dn. 15.11.2012r.
REMONT DROGI GMINNEJ OKOŁOWICE-ZAŁĘŻE NA ODCINKU 0+500 DO 2+500 ETAP II
zakończenie dn. 15.11.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nowo wybudowanej kotłowni osiedlowej znajdującej się w Koniecpolu przy ul. Działkowej.
zakończenie dn. 27.12.2012r.
Budowa ujęcia wody w m. Aleksandrów - Etap I.
zakończenie dn. 02.11.2012r.
REMONT ULICY WĄSKIEJ NA ODCINKU OD 0+000 DO 0+635 I ULICY ŁĄKOWEJ NA ODCINKU OD 0+486 DO 0+821 W KONIECPOLU
zakończenie dn. 30.10.2012r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Sukcesywny zakup paliwa w okresie od września 2012 r. do grudnia 2013 r. na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Koniecpolu
zakończenie dn. 24.09.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koniecpolu przy ul.Mickiewicza , oraz w Wąsoszu przy ul.Szkolnej
zakończenie dn. 15.10.2012r.
USŁUGA DOWOZU I ODWOZU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO SZKÓŁ W GMINIE KONIECPOL W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
zakończenie dn. 05.09.2012r.
Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
zakończenie dn. 06.09.2012r.
MODERNIZACJE DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWICE-OKOŁOWICE
zakończenie dn. 30.08.2012r.
TRANSPORT ZIEMI NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU
zakończenie dn. 20.08.2012r.
Zakup i dostawa jednej sztuki pojazdu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowy
zakończenie dn. 14.08.2012r.
Budowa ujęcia wody w m. Aleksandrów.
zakończenie dn. 17.08.2012r.
Dostawa miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 22 MJ/kg lub więcej zlokalizowanej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 08.08.2012r.
USŁUGA DOWOZU I ODWOZU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO SZKÓŁ W GMINIE KONIECPOL W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
zakończenie dn. 09.08.2012r.
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SP ZOZ MPR W KONIECPOLU W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
zakończenie dn. 23.08.2012r.
Zakup i dostawa jednej sztuki pojazdu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowy
zakończenie dn. 27.07.2012r.
Budowa ujęcia wody w m. Aleksandrów.
zakończenie dn. 31.07.2012r.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) zgodnie z uchwałą Nr XVII/122/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 maja 2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
zakończenie dn. 22.08.2012r.
Zakup i dostawa jednej sztuki pojazdu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowy
zakończenie dn. 17.07.2012r.
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SKR-u W KONIECPOLU W REJONIE ULICY SŁOWACKIEGO
zakończenie dn. 20.07.2012r.
REMONT DROGI WĄSOSZ-ŁYSAKÓW NA ODCINKU OD 0+000 DO 2+000 ETAP II i DROGI KONIECPOL-WĄSOSZ NA ODCINKU OD 2+200 DO 3+050 W WĄSOSZU ETAP II.
zakończenie dn. 16.07.2012r.
REMONT ULICY WĄSKIEJ NA ODCINKU 0+000 DO 0+635 I ULICY ŁĄKOWEJ NA ODCINKU 0+486 DO 0+821 W KONIECPOLU ETAP II
zakończenie dn. 16.07.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Szkolnej.
zakończenie dn. 03.09.2012r.
DOSTAWA RUR PREIZOLOWANYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM NA WYMIANĘ RUROCIźGU GRZEWCZEGO
zakończenie dn. 28.06.2012r.
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE:DWA MILIONY ZŁ) ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVII/122/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU Z DNIA 18 MAJA 2012r Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
zakończenie dn. 19.06.2012r.
REMONT ULICY WĄSKIEJ NA ODCINKU OD 0+000 DO 0+635 I ULICY ŁĄKOWEJ NA ODCINKU OD 0+486 DO 0+821 W KONIECPOLU
zakończenie dn. 20.06.2012r.
REMONT ULICY BORKI I ULICY KILIŃSKIEGO W KONIECPOLU NA ODCINKU OD 0+000 DO 0+723
zakończenie dn. 19.06.2012r.
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul Szkolna 17
zakończenie dn. 20.06.2012r.
Remont drogi Wąsosz-Łysaków etap II na odcinku od 1+250 do 2+000
zakończenie dn. 29.05.2012r.
BUDOWA MOSTU NA RZECE PILICY W KONIECPOLU WRAZ Z PRZEŁOŻENIEM WODOCIĄGU I BUDOWĄ DROGI POMIĘDZY UL.RZECZNĄ I W/W MOSTEM
zakończenie dn. 22.05.2012r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego – etap 3 – w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowe
zakończenie dn. 19.06.2012r.
REMONT DROGI WĄSOSZ - ŁYSAKÓW NA ODCINKU 0+000 DO 1+250
zakończenie dn. 11.05.2012r.
Wynajem pomieszczenia zlokalizowanego w budynku SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z przeznaczeniem na działalność aptekarską lub powiązaną z usługami medycznymi nie będącą konkurencją dla działalności SP ZOZ MPR w Koniecpolu.
zakończenie dn. 10.05.2012r.
DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU
zakończenie dn. 08.05.2012r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 26.04.2012r.
DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU.
zakończenie dn. 02.04.2012r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ
zakończenie dn. 04.04.2012r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Koniecpol i jej jednostek organizacyjnych.
zakończenie dn. 20.03.2012r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Koniecpol.
zakończenie dn. 20.03.2012r.
BUDOWA MOSTU NA RZECE PILICY W KONIECPOLU WRAZ Z PRZEŁOŻENIEM WODOCIĄGU
zakończenie dn. 23.03.2012r.
DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU.
zakończenie dn. 19.03.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Szkolnej.
zakończenie dn. 07.05.2012r.
OPRACOWANIE ADAPTACJI TYPOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK - 2012
zakończenie dn. 05.03.2012r.
Usługa transportowa związana z utrzymaniem, remontem i budową dróg gminnych polegająca na transporcie tłucznia i żużla wraz z rozplantowaniem na drodze na 2012 rok.
zakończenie dn. 14.02.2012r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego - etap 3 - w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej.
zakończenie dn. 09.03.2012r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego - etap 3 - w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej.
zakończenie dn. 07.03.2012r.
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I - III szkół podstawowych"
zakończenie dn. 25.11.2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Koniecpolu w rejonie Osiedla Słowik z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
zakończenie dn. 07.12.2011r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 15.11.2011r.
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla SP ZOZ MPR w Koniecpolu.
zakończenie dn. 25.10.2011r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego - etap 2 - w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
zakończenie dn. 16.11.2011r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego - etap 2 - w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
zakończenie dn. 10.11.2011r.
Sukcesywna dostawa oleju opałowego.
zakończenie dn. 10.10.2011r.
Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Stanisławice i Łysiny.
zakończenie dn. 19.09.2011r.
Dostawa miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 23 MJ/kg lub więcej zlokalizowanej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 29.08.2011r.
Sukcesywny zakup paliwa w okresie od października 2011r. Do grudnia 2012r. na potrzeby Zakładu usług Komunalnych w Koniecpolu.
zakończenie dn. 22.08.2011r.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego, Zamkowa, Armii Krajowej, wraz z przejściem pod linią kolejową nr. 061 Kielce - Fosowskie i drogą wojewódzką nr. 786 Częstochowa - Włoszczowa".
zakończenie dn. 14.09.2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Koniecpolu w rejonie Osiedla Słowik z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
zakończenie dn. 02.09.2011r.
Dostawa miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 23 MJ/kg lub więcej zlokalizowanej w Koniecpolu
zakończenie dn. 08.08.2011r.
USŁUGA DOWOZU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W GMINIE KONIECPOL
zakończenie dn. 12.07.2011r.
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KONIECPOLU W MIEJSCOWOŚCIACH: RUDNIKI i ZARÓG
zakończenie dn. 27.06.2011r.
WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KONIECPOLU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
zakończenie dn. 22.06.2011r.
Budowa stacji do segregacji odpadów komunalnych w Koniecpolu wraz z wyposażeniem.
zakończenie dn. 24.06.2011r.
WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KONIECPOLU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
zakończenie dn. 06.06.2011r.
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4 196 686,72 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁ SIEDEMDZIESIĄT DWA GR) ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR IV/31/11 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU Z DNIA 26 LUTEGO 2011 R Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZKI
zakończenie dn. 16.06.2011r.
Robota budowlana remont drogi Okołowice-Załęże etap I i etap II.
zakończenie dn. 10.05.2011r.
Robota budowlana remont drogi Okołowice-Załęże etap I.
zakończenie dn. 14.04.2011r.
Usługa transportowa związana z utrzymaniem dróg gminnych polegająca na transporcie tłucznia i żużla wraz z rozplantowaniem na drodze na 2011r.
zakończenie dn. 08.03.2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Rynek 29
zakończenie dn. 18.04.2011r.
Dostawa miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 23 +/- 1MJ/kg zlokalizowanej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 6.12.2010r.
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łysiny oraz na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Radoszewnica.
zakończenie dn. 29.11.2010r.
Dostawa miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 23 +/- 1MJ/kg zlokalizowanej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 15.11.2010r.
Dostawę miału węglowego do kotłowni samochodami ciężarowymi bez przyczep i naczep o dolnej wartości opałowej 23 +/- 1MJ/kg zlokalizowanej w Koniecpolu.
zakończenie dn. 27.10.2010r.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie, oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów - Michałów.
zakończenie dn. 26.10.2010r.
Robota budowlana związana z wykonaniem remontu ulicy Północnej w Stanisławicach zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
zakończenie dn. 06.10.2010r.
Robota budowlana związana z wykonaniem remontu drogi gminnej Koniecpol-Wąsosz oraz mostu-przepustu w Koniecpolu ul.Przedmieście Dąbrówka oraz mostu-przepustu w drodze Okołowice - Załęże uszkodzonych w czasie powodzi zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
zakończenie dn. 06.10.2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Rynek 29.
zakończenie dn. 10.11.2010r.
Robota budowlana związana z wykonaniem remontu drogi gminnej Koniecpol-Wąsosz oraz mostu-przepustu w Koniecpolu ul.Przedmieście Dąbrówka oraz mostu-przepustu w drodze Okołowice - Załęże uszkodzonych w czasie powodzi zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
zakończenie dn. 15.09.2010r.
Robota budowlana związana z wykonaniem remontu ulicy Północnej w Stanisławicach oraz remontu chodnika w Koniecpolu w ulicy Chrząstowskiej zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
zakończenie dn. 03.09.2010r.
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koniecpol polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia drogowego
zakończenie dn. 30.08.2010r.
USŁUGA TRANSPORTOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH POLEGAJĄCA NA TRANSPORCIE TŁUCZNIA I ŻUŻLA WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM NA DRODZE NA 2010 ROK.
zakończenie dn. 18.08.2010r.
Budowa kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem technicznym i przyłączami w Koniecpolu na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego będącego w posiadaniu Gminy Koniecpol
zakończenie dn. 24.08.2010r.
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koniecpol polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia drogowego
zakończenie dn. 05.08.2010r.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy zł) zgodnie z uchwałą Nr XXXV/243/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23.03.2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy
zakończenie dn. 26.08.2010r.
USŁUGA TRANSPORTOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH POLEGAJĄCA NA TRANSPORCIE TŁUCZNIA I ŻUŻLA WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM NA DRODZE NA 2010 ROK.
zakończenie dn. 15.07.2010r.
Usługa dowozu młodzieży szkolnej do szkół w gminie Koniecpol w roku szkolnym 2010/2011
zakończenie dn. 14.07.2010r.
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koniecpol polegająca na remoncie i rozbudowie oświetlenia drogowego
zakończenie dn. 12.07.2010r.
USŁUGA TRANSPORTOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH POLEGAJĄCA NA TRANSPORCIE TŁUCZNIA I ŻUŻLA WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM NA DRODZE NA 2010 ROK.
zakończenie dn. 28.06.2010r.
Wykonanie robót elewacyjnych budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 24.06.2010r.
Budowa kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem technicznym i przyłączami w Koniecpolu
zakończenie dn. 07.06.2010r.
Budowa kotłowni węglowej o mocy 4,9 MW wraz z zapleczem technicznym i przyłączami w Koniecpolu
zakończenie dn. 17.05.2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Słowackieg.
zakończenie dn. 12.05.2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Szkolnej.
zakończenie dn. 08.06.2010r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych w Koniecpolu.
zakończenie dn. 14.05.2010r.
Udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy
zakończenie dn. 19.04.2010r.
USŁUGA TRANSPORTOWA ZWIAZANA Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH POLEGAJACA NA TRANSPORCIE TŁUCZNIA I ŻUŻLA WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM NA DRODZE NA 2010 ROK.
zakończenie dn. 19.04.2010r.
Dostawa nowego samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową wywrotki do workowej zbiórki odpadów w gminie Koniecpol
zakończenie dn. 07.04.2010r.
Zamówienie publiczne na dostawę i montaż windy szpitalnej hydraulicznej o udźwigu Q = 1600 kg w budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 09.02.2010r.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy
zakończenie dn. 04.12.2009r.
Wykonanie okładziny schodów z płytek marmurowych na klatkach schodowych segm. A i B ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.
zakończenie dn. 24.11.2009r.
Opracowanie projektu ujęć wody w m. Rudniki, Aleksandrów gm. Koniecpol
zakończenie dn. 28.10.2009r.
Dostawa podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego - etap 1 - w ramach projektu pn. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
zakończenie dn. 18.11.2009r.
Dostawa materiałów na budowę kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego.
zakończenie dn. 11.09.2009r.
Dostawa materiałów na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Koniecpolu
zakończenie dn. 18.08.2009r.
Wykonanie wylewek cementowych pod posadzki gr. 5 cm zbrojonych siatką fi 3 mm o oczkach 10 x 10 cm na powierzchni 2 753,0 m2 w segmencie A i B ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul.Armii Krajowej przy użyciu agregatu mixokret.
zakończenie dn. 21.08.2009r.
Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Dąbrowa, Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka gm. Koniecpol.
zakończenie dn. 25.08.2009r.
Robota budowlana przy przebudowie chodnika w ulicy. Partyzantów oraz ulicy Kościelnej w Koniecpolu zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
zakończenie dn. 24.08.2009r.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dowozu młodzieży szkolnej do szkół w Gminie Koniecpol w roku szkolnym 2009/2010
zakończenie dn. 28.07.2009r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Sali Gimnastycznej i adaptacji zamiennego, typowego projektu technicznego Kompleksu Sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniecpolu
zakończenie dn. 04.08.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Szkolnej
zakończenie dn. 14.09.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Zachodniej
zakończenie dn. 20.08.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Koniecpolu w rejonie Osiedla Słowik
zakończenie dn. 20.08.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
zakończenie dn. 20.08.2009r.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
zakończenie dn. 15.07.2009r.
Roboty budowlane wykończeniowe na segmencie A i B ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 02.07.2009r.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu ul. Żeromskiego i Armii Ludowej
II Przetarg
zakończenie dn. 03.07.2009r.
Usługa opracowania dokumentacji projektowej budowy mostu nad rzeką Pilicą wraz z drogą dojazdową na most od ulicy Rzecznej do ulicy Chrząstowskiej w Koniecpolu łącznie z uzyskaniem zezwolenia na budowę
zakończenie dn. 08.06.2009r.
Dostawa wagi samochodowej elektronicznej najazdowej o nośności 50 ton z pomostem o długości 18x3mb i terminalem wagowym wyposażonym w drukarkę paragonową wraz z montażem na wysypisku śmieci w Koniecpolu.
zakończenie dn. 23.03.2009r.
Dostawa materiałów na przebudowę mostu zespolonego nad rzeką Białką w ul. Partyzantów w Koniecpolu
zakończenie dn. 23.03.2009r.
Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowościach Rudniki i Aleksandrów gmina Koniecpol
zakończenie dn. 26.03.2009r.
Instalacje wewnętrzne sanitarne - wod.-kan., c.w. , c.o. oraz wentylacji mechanicznej w segm. A i B budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 17.03.2009r.
Instalacje wewnętrzne elektryczna i teletechniczna segmentu A ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 17.03.2009r.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu ul. Żeromskiego i Armii Ludowej
zakończenie dn. 30.03.2009r.
Dostawa materiałów na przebudowę mostu na rzece Białce w ulicy Partyzantów w Koniecpolu.
zakończenie dn. 26.02.2009r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum nr. 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza nr. 26 - etap II
zakończenie dn. 16.03.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni węglowej o mocy do 5MWt w Koniecpolu dz. nr. ewid. 1974/17, 1865/13 rejon ulicy Robotniczej.
zakończenie dn. 23.02.2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Okołowice
zakończenie dn. 25.02.2009r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa transportowa związana z utrzymaniem dróg w 2009r
zakończenie dn. 04.02.2009r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego Q = 1600 kg w budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 03.12.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Dostawa i montaż kotłów olejowych. i zbiornika na olej w budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 27.11.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Instalacje wewnętrzne elektryczna i teletechniczna segmentu B ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 25.11.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - na wykonanie mostu zespolonego nad rzeką Białką w ul. Partyzantów w Koniecpolu wraz z przebudową istniejących urządzeń elektrycznych
zakończenie dn. 13.11.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na nowo budowanym budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
zakończenie dn. 14.10.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - na wykonanie mostu zespolonego nad rzeką Białką w ul. Partyzantów w Koniecpolu wraz z przebudową istniejących urządzeń elektrycznych
zakończenie dn. 14.10.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów budowlanych na budowę sieci wodociągowej Koniecpol - Teresów.
zakończenie dn. 30.09.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26 - I ETAP Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji wewnętrznej c.o.
zakończenie dn. 18.09.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Luborcza - Kalenice
zakończenie dn. 10.09.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej na budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
zakończenie dn. 21.08.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na nowo budowanym budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
zakończenie dn. 21.08.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu usługi Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000 zł na finansowanie inwestycji "Budowa ośrodka zdrowia" oraz "Budowa dróg gminnych"
zakończenie dn. 23.07.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu Usługa dowozu młodzieży szkolnej
zakończenie dn. 04.07.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych Koniecpolu oraz w miejscowości Wąsosz
zakończenie dn. 3.07.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Koniecpolu ul.Rynek nr 19
zakończenie dn. 23.04.2008r.
Roboty budowlane na budowie ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej polegające na wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz ścianek działowych.
zakończenie dn. 12.03.2008r.
Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej na segmencie A budynku ośrodka zdrowia w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.
zakończenie dn. 12.03.2008r.
Dostawa materiałów budowlanych - płyt stropowych oraz nadproży na budowę ośrodka zdrowia w Koniecpolu.
zakończenie dn. 28.02.2008r.
Dostawa cementu, stali zbrojeniowej i innych materiałów na budowę ośrodka zdrowia w Koniecpolu.
zakończenie dn. 28.02.2008r.
Dostawa materiałów budowlanych - cegły i pustaków MAX na budowę ośrodka zdrowia w Koniecpolu.
zakończenie dn. 28.02.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Koniecpolu oraz w miejscowości Wąsosz.
zakończenie dn. 28.02.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Koniecpolu w rejonie Osiedla Słowik
zakończenie dn. 27.02.2008r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul.Słowackiego
zakończenie dn. 28.02.2008r.
OFERTY DLA INWESTORÓW:

Oferta na zagospodarowanie terenu i budynkÓw


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek