Dzisiaj jest niedziela, 01 sierpnia 2021 r. 213 dzień roku. Imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei


include("./teksty/rozmiar_okna"); BORDER=1 BORDERCOLOR="#bdb58c" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 STYLE="page-break-before: always">

REGULAMIN utrzymaniu porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Nadpilickie Stowarzyszenie Dydaktyczno - Ekologiczne "TERRA-EKO" w Koniecpolu

Koło Ekologiczne w Zespole Szkół im płk Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu

Kolektory słoneczne
Nadpilickie Stowarzyszenie Dydaktyczno - Ekologiczne "TERRA-EKO" w Koniecpolu


   Stowarzyszenie powstało w grudniu 1999 roku. Wśród inicjatorów jego powstania znaleźli się m in. przedstawiciele społeczności miasta, pracownicy Nadleśnictwa w Koniecpolu, a także pracownicy Zespołu Szkół im. płk Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu. Prezesem Stowarzyszenia jest pani Alina Budzynowska, a jego siedziba mieści się w budynku Zespołu Szkół. W planie pracy Stowarzyszenia najważniejszym zadaniem jest "edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży oraz starszych, prowadzenie akcji propagujących działania ekologiczne; działanie na rzecz ochrony wód, lasów, powietrza i pozostałych elementów środowiska naturalnego; przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców; wspieranie rodzin i samorządów; stworzenie warunków do lepszego wykorzystania walorów przyrodniczo - krajobrazowych kraju, a w szczególności dorzecza Pilicy".
W 2001 roku na bazie współpracy Stowarzyszenia z Zespołem Szkół oraz Gimnazjum nr 1; Delegaturą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie; Nadleśnictwem oraz Burmistrzem Miasta i gminy w Koniecpolu zrodził się pomysł utworzenia ścieżki dydaktyczno - turystycznej na terenie miast i gminy.
Z okazji otwarcia ścieżki, które odbyło się 7. czerwca 2002, został wydany folder informacyjny w którym jest opisana trasa ścieżki, zabytki i inne walory turystyczne Koniecpola. Więcej na temat ścieżki można się dowiedzieć na stronach: turystyka i sport.
Statut Nadpilickiego Stowarzyszenia Dydaktyczno - Ekologicznego "TERRA - EKO" można znaleźć tutaj.Góra stronyKoło Ekologiczne w Zespole Szkół im płk Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu

   Działalność ekologiczna w Zespole Szkół zapoczątkowana została w 1996 roku wraz z wprowadzeniem nowatorskich programów rozszerzonych o ekologię w ramach przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, a w następnym roku - geografia. Ponadto w tym rocznym czasie uczniowie i nauczyciele przystąpili do konkursu "Zielona Szkoła", którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie. W konkursie uczniowie uczestniczyli również w kolejnych jego edycjach uzyskując wyróżnienie a w następnym roku - I miejsce.

W celu poznania i określenia wpływu gospodarczej działalności człowieka na środowisko uczniowie prowadzą badania jego elementów. Dokonują pomiarów natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i roślinności w różnych punktach miasta oraz wody w rzece Pilicy i jej dopływach. Te ostatnie pomiary prowadzone są przy użyciu zestawu "Wisła", w który Szkoła została wyposażona przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie w ramach programu "Czysta woda Wisły i rzek Przymorza". Ewidencjonowane były również "dzikie" wysypiska śmieci. Po opracowaniu dane nanoszone są na plan miasta co pozwala na określenie głównych źródeł emitujących wszelkie niekorzystne oddziaływania na środowisko.

Uczniowie rejestrowali również szczególnie cenne elementy środowiska. Dzięki temu powstał wykaz najbardziej wartościowych przyrodniczo drzew i krzewów (obejmuje on 75 pozycji) z terenu gmin: Koniecpol, Secemin, Dąbrowa Zielona, klasyfikując je jako pomniki przyrody.

Uczniowie klas o profilu wiejskie gospodarstwo domowe prowadzą systematyczne badania na założonych przez siebie poletkach doświadczalnych. Eksperymentują tam nad sposobami poprawy jakości gleby, i uprawiają metodami biodynamicznymi warzywa. Prowadzą szeroką działalność uświadamiającą w zakresie zdrowej żywności i kształtowania poczucia estetyki w gospodarstwach domowych rodziców. Raz w roku uczniowie tych klas przygotowują spotkanie dla nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów połączone z degustacją "zdrowej" żywności. Przeprowadzane są wtedy pogadanki na tematy związane z ekologią, urządzone są wystawy np. ekologicznych, energooszczędnych materiałów budowlanych, naturalnych środków ochrony roślin, kompozycji z suchych kwiatów, wyhodowanych przez siebie warzyw. Na dziedzińcu szkolnym uczniowie utworzyli kwietnik. Jest on corocznie uzupełniany i pielęgnowany. W 2001 roku w ramach obchodów "Dnia Ziemi" młodzież pod kierunkiem nauczycieli wysadziła na placu szkolnym 30 drzewek. Było to możliwe dzięki kwocie 1500 zł przyznanej naszej szkole prze Fundację "Silesia" w Katowicach przeznaczonej na zakup drzew w ramach akcji "Posadź swoje drzewo". Współpracując z Urzędem Miasta i Gminy w Koniecpolu wysadziliśmy prawie 4000 drzew i krzewów wokół zbiornika wodnego przy ulicy Armii Krajowej. Jesienią 2001 roku przeprowadzona została akcja dosadzania drzew w miejsce powstałych ubytków oraz prace pielęgnacyjne. Nagroda finansowa jaką szkoła otrzymała w 1999 roku za całokształt działań ekologicznych, a przyznana nam przez WFOŚiG w Katowicach pozwoliła na zakup podstawowych przyrządów do pomiaru między innymi elementów pogody. Urządzenia te umieściliśmy w założonym przez nas ogródku meteorologicznym oraz w organizowanej właśnie pracowni ekologicznej.

Jesienią każdego roku młodzież jest organizatorem "Dnia ekologicznego" w ramach pożegnanie lata. Ma on formę festynu dla mieszkańców miasta. Odbywają się wtedy liczne konkursy o treści ekologicznej dla różnych grup wiekowych , występy zespołów artystycznych , biegi przełajowe i zabawy sportowe. Sponsorami nagród są: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, miejscowe zakłady pracy oraz prywatne osoby. Również jesienią młodzież uczestniczy w akcji "Sprzątania świata", a wiosną w "Dniu Ziemi" oprócz konkursów na terenie szkoły urządzany jest przemarsz ekologiczny ulicami miasta.

Góra stronyKolektory słoneczne

   Kolektor słoneczny jest urządzeniem zbierającym i przetwarzającym energię promieniowania słonecznego na energię cieplną. Energia słoneczna jest najstarszą energią pozyskiwaną na ziemi. Zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej zapewnia wysoką wydajność i niskie koszty uzyskania. Położenie geograficzne naszego kraju gwarantuje do 1900 godzin słonecznych w ciągu roku dzięki czemu możemy przyczynić się w znacznym stopniu do ochrony naszego środowiska zapewniając sobie i innym czyste powietrze.

Zalety kolektora słonecznego:

  • nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
  • ogólnodostępna energia słoneczna
  • ciepła woda bez rachunków i opłat
  • możliwość uzyskania wysokiej temperatury wody w krótkim czasie
  • długi czas eksploatacji dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję
  • szybki zwrot kosztów inwestycji instalacji solarnej

Wady kolektora słonecznego:
  • niższa temperatura wody w ciągu dni pochmurnych
  • nie dziala w zimie
Na terenie miasta działa kilka kolektorów słonecznych, które zostały wyprodukowane przez tutejszą firmę.

Góra strony


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek