Dzisiaj jest niedziela, 26 września 2021 r. 269 dzień roku. Imieniny: Cypriana, Justyny, ŁucjiWyniki wyborów samorządowych 2006 r.   ::   16.11.2006r.

Zobacz więcej >>>


Obchody Dnia Niepodległości   ::   11.11.2006r.
Obchody 88 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.

Zobacz więcej >>>


Ostatnia Sesja Rady Miejskiej kadencji 2002 - 2006   ::   26.10.2006r.

Zobacz więcej >>>


Obchody 870 rocznicy powstania Chrząstowa   ::   24.10.2006r.
Agnieszka Sobalak
Zarys dziejów Chrząstowa i Koniecpola do końca XIX wieku.


Zagadnienie początków Chrząstowa, Koniecpola i Koniecpola Starego jest dość skomplikowane i wzbudza wśród historyków pewne kontrowersje.
Wg Marcelego Antoniewicza pierwotnie siedzibą rodu Koniecpolskich była wieś, o nazwie Koniecpol leżąca o 3 kilometry od nowej siedziby. Z czasem nowa miejscowość przejęła nazwę wsi macierzystej, a ta nazwana została Starym Koniecpolem.
Tego samego zdania jest min. Zygmunt Pyzik, który w latach 70–siątych prowadził na terenie Starego Koniecpola badania archeologiczne i opisał wyniki swojej pracy w artykule "Grodzisko średniowieczne w Starym Koniecpolu".
Nieco inaczej do zagadnienia podchodzi Franciszek Sikora. W swym artykule opublikowanym 1983 roku, autor zajmuje się najdawniejszymi dziejami parafii Chrząstów, uznając właśnie Chrząstów za pierwotne gniazdo rodowe Pobogów. Pan Sikora oparł swą teorię na dawności samej parafii Chrząstów.
Z publikacji tych wynika, iż można wyodrębnić dwie tezy, mówiące o początkach miasta.

Zobacz więcej >>>


Otwarto nowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   ::   16.10.2006r.
16 października 2006 roku to szczególny dzień dla społeczeństwa Koniecpola i całego powiatu częstochowskiego. Tego dnia oddano do użytku obiekt, który od ponad 30 lat był przedmiotem dyskusji. Jest to obiekt nowoczesny, świetnie wyposażony i doskonale zaprojektowany. Powierzchnia szkoły wynosi 5.678 metrów kwadratowych. W budynku znajdują się 23 pomieszczenia dydaktyczne, biblioteka z czytelnią, pokój lekarsko-pielęgniarski, dwie sale gimnastyczne, dwa pokoje nauczycielskie, sala konferencyjna, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego i administracji, szatnie uczniowskie, świetlica, łazienki. Szkoła także posiada kompleks boisk sportowych (do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki), bieżnię, kort tenisowy. Są także parkingi i drogi wewnętrzne. Koszt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych to kwota 13,3 mln zł.

Zobacz więcej >>>


Jubileusz 80-lecia OSP Stary Koniecpol   ::   15.10.2006r.
W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Koniecpolu obchodzi swój jubileusz. OSP utworzono w marcu 1925 roku z inicjatywy Franciszka Figlarowicza-zarządcy majątku Koniecpola Starego, Antoniego Wawszczaka-działacza ludowego oraz miejscowych chłopów. Pierwszą siedzibą OSP były pomieszczenia ówczesnego folwarku, a sprzęt ( 3 drweniane beczkowozy, wóz rekwizytowy i komplet umundurowania) zakupił chrząstowski hrabia. skład zarządu jednostki stanowili: Franciszek Figlarowicz-prezes, Antoni Wawszczak-naczelnik, Antoni Tyrek-sekretarz, Florian Domagała-skarbnik oraz Leon Fiok-gospodarz. Jednostka OSP od początku spełniała swoje zawodowe zadanie-zajmowała się gaszeniem pożarów, szkoleniem druhów, uczestniczyła w akcjach zimowych, klęskach żywiołowych oraz pracach społecznych mieszkańców wsi.

Zobacz więcej >>>


FUNDSZ SPÓJNOŚCI   ::   12.09.2006r.
Gmina Koniecpol złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (środki finansowe Unii Europejskiej) projektu pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Koniecpola i miejscowości przyległych".

Zobacz więcej >>>


Dożynki Gminne   ::   11.09.2006r.
Zdjęcia z Dożynek Gminnych z dnia 10.09.2006 r.

Zobacz więcej >>>


Zaproszenie na DOŻYNKI GMINNE   ::   07.09.2006r.


Zobacz więcej >>>


Festyn przedwyborczy   ::   02.09.2006r.
2 września po raz kolejny Koniecpol odwiedził Pan Wicepremier RP Andrzej Lepper.

Zobacz więcej >>>


Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Łysinach   ::   01.09.2006r.
1 września 2006 r. Szkoła Podstawowa w Łysinach otrzmała imię Jana Pawła II oraz sztandar. W tym dniu została poświęcona i odsłonięta tablica z wizerunkiem Papieża - Jana Pawła II. Złożono też życzenia najstarszemu mieszkańcowi Gminy - Panu Michłowi Fiutemu, który 4 września skończył 100 lat.

Zobacz więcej >>>


Wicepremier Andrzej Lepper odwiedził Koniecpol   ::   18.08.2006r.
11 sierpnia około południa do Koniecpola przyjechał wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper. Towarzyszyli mu: poseł Andrzej Grzesik, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin, wicewojewoda śląski Artur Warzocha, starosta częstochowski Mieczysław Chudzik oraz wicestarosta Krzysztof Kubat.

Zobacz więcej >>>


Ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu   ::   28.07.2006r.
OCHOTNICZE HUFCE PRACY - CENTRUM EDUKACJI I PRACY MÓODZIEŻY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA DO UDZIAÓU W PROJEKCIE
OSOBY ZAINTERESOWANE
Z CZĘSTOCHOWY I OKOLIC


Zobacz więcej >>>


IX Zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Koniecpolu   ::   24.06.2006r.
24 czerwca na IX Zjeździe Miejsko-Gminnego Oddziału Związku OSP RP, który odbył się w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji podsumowano działalność związku za lata 2001-2006 oraz przyjęto nowy program i wybrano nowe władze Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas minionej kadencji jednostki OSP dokonały wpisu do rejestru sądowego nadania NIP-u i REGON-u. Straże uzupełniły sprzęt przeciwpożarowy i łącznościowy. Oddano do użytku dwie remizy strażackie w Okołowicach i Radoszewnicy. Rozpoczęto budowę "Domu Strażaka" przy OSP Koniecpol II. Nadal aktualna jest sprawa uregulowania czynności w zakresie prowadzenia księgowości i sprawozdawczości. Należy zabiegać o dofinansowanie jednostek OSP w naszej gminie i korzystać ze środków unijnych.

Zobacz więcej >>>


Święto Ludowe   ::   4.06.2006r.
4 czerwca w Koniecpolu odbyło się Święto Ludowe. Organizatorem uroczystości był Henryk Kasiura - radny powiatu częstochowskiego. Barwny korowód wyruszył sprzed Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji pod pomnik upamiętniający śmierć poległych mieszkańców Chrząstowa, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a następnie do kościoła św. Michała na uroczystą Mszę św. Po Mszy św. zebrani przemaszerowali ulicami Chrząstowa w kierunku OKSiR-u. Oficjalną część uroczystości rozpoczął Henryk Kasiura, który przywitał zaproszonych gości. Dostojnym gościem był Wicemarszałek Sejmu RP - Jarosław Kalinowski, który powiedział że był już z wizytą w powiecie częstochowskim, ale w Koniecpolu jest po raz pierwszy. Jarosław Kalinowski w swoim wystąpieniu przypomniał o długoletniej historii istnienia ruchu ludowego, mówił o związku człowieka z ziemią, o ciężkiej pracy rolnika i tożsamości narodowej.

Zobacz więcej >>>


86. rocznica urodzin Jana Pawła II   ::   22.05.2006r.
18 maja br. w parafii św. Michała Archanioła został posadzony dąb Jana Pawła II. W 2004 roku pielgrzymujący leśnicy w Watykanie poświęcili u Jana Pawła II żołędzie. Jedno takie wyhodowane drzewko trafiło do koniecpolskiego Nadleśnictwa. Nadleśnictwo w Koniecpolu przekazało je koniecpolskiej społeczności. W tym dniu o godzinie 11:00 w kościele św. Michała Archanioła odprawiona została Msza św. w dniu urodzin Karola Wojtyły. Po uroczystym poświęceniu małego dębu została odsłonięta pamiątkowa tablica. Następnie w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji część artystyczną zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół im. płk. Z. Chmieleńskiego. Wystąpił także zespół Baranki Boże.

Zobacz więcej >>>


GMINNA AKCJA CHARYTATYWNA "NASZYM DZIECIOM"   ::   15.05.2006r.
W miniony weekend, tj. 13 i 14 maja br. na terenie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu odbyła się akcja charytatywna "Naszym Dzieciom". Celem akcji jest pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Program imprezy był bardzo zróżnicowany i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Akcję uroczyście rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kałuża. W pierwszym dniu imprezy zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, odbył się turniej piłki nożnej, była loteria fantowa i dyskoteka. W drugim dniu było więcej atrakcji, m.in.: kiermasz książek i kartek okolicznościowych, loteria fantowa, konkursy rodzinne, koncert młodzieży szkolnej "Dzieci - Dzieciom", wybór najmilszego pieska w gminie, koncert zespołu "Ostatnie Takie Trio" z Janowa, występ zespołu tanecznego "Zorba" - który roztańczył całą publiczność, były też zabawy dla dzieci, grill-bar oraz badanie poziomu cukru i cholesterolu. Na koniec wystąpił zespół muzyczny "Kodex". Imprezę prowadziły Agnieszka Starczewska i Izabela Tkaczyk. Zebrano około 7,5 tys. zł.

Zobacz więcej >>>


Budowa szkoły średniej   ::   12.05.2006r.

Zobacz więcej >>>


GMINNA AKCJA CHARYTATYWNA "NASZYM DZIECIOM" 13-14 maja 2006   ::   8.05.2006r.
Tradycją stało się, że corocznie szkoły w naszej Gminie organizują akcje charytatywne mające na celu POMOC DZIECIOM z najuboższych rodzin.
Wszystkich ludzi Dobrej Woli, którzy chcieliby wraz z nami zmienić choć troszkę często przykrą rzeczywistość na lepsza - prosimy o POMOC i WSPARCIE.
Akcja bowiem nie mogłaby się odbyć bez Państwa pomocy i udziału.
Uzyskane fundusze z akcji będą przekazane na zakup odzieży szkolnej, pomocy naukowych, paczek żywnościowych oraz pomoc finansową w przypadkach losowych.
Wszystkim, którzy zechcą wziąć udział w naszych działaniach czy w jakikolwiek sposób nas wesprzeć - DZIĘKUJEMY.

koordynator akcji: M. Strońska
wraz z samorządami szkół Miasta i Gminy Koniecpol

Program akcji charytatywnej >>>


Gminne Obchody Dnia Strażaka   ::   7.05.2006r.
7 maja 2006 roku w Łysinach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, ugrupowań politycznych, władze powiatu: Starosta Częstochowski - Mieczysław Chudzik, Członek Zarządu Rady Powiatowej w Częstochowie - Gabriel Knap, Członek Rady Powiatowej w Częstochowie - Henryk Kasiura; władze gminy: Burmistrz Józef Kałuża, Wiceburmistrz Janusz Stypka; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego - Ireneusz Skubis, Komendant Miejsko-Gminny OSP - Zenon Olak, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie - Zbigniew Hibner, Sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Koniecpol - Cecylia Wilk oraz mieszkańcy gminy i strażacy.

Zobacz więcej >>>


Święto Konstytucji 3 Maja i Św. Floriana   ::   4.05.2006r.
3 maja br. odbyły się w Koniecpolu obchody Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół i mieszkańcy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, przez ks. Czesława Bodziocha, w kościele św. Trójcy. Uroczystość 3 Maja połączona była ze Świętem Strażaka, które obchodzone jest kolejnego dnia.
Po pomnikiem znajdującym się w Rynku złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Hymn narodowy odegrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koniecpola.

Zobacz więcej >>>


"Żółty tydzień"   ::   18.04.2006r.
Od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2006 r. w Przychodni Rejonowej przy ul. Rynek 29, można zaszczepić się na żółtaczkę typu A i B. Koszt jednorazowych szczepionek jest następujący:
Szczepionka typu B Engerix - mała dawka dla dzieci - 40 zł
Szczepionka typu B Engerix - duża dawka dla dorosłych - 45 zł
Szczepionka typu A Havrix junior (dla dzieci) - 70 zł
Szczepionka typu A Havrix adult (dla dorosłych) - 110 zł
Szczepionka typu A+B Twinix junior (dla dzieci) - 75 zł
Szczepionka typu A+B Twinix adult (dla dorosłych) - 110 zł.

Zobacz więcej >>>


INFORMACJA PODATKOWA   ::   21.03.2006r.
W związku z przeklasyfikowaniem gruntów w Koniecpolu niektórzy właściciele działek budowlanych zapłacą większy podatek od nieruchomości w 2006 roku

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.1989 roku ( Dz.U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. nr 38 z 2001 r. poz. 454 ), stanowiły podstawę prawną do prac związanych z weryfikacją gruntów na terenia Miasta i Gminy Koniecpol. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Częstochowie firma geodezyjna dokonała weryfikacji użytków w terenach zabudowanych i zurbanizowanych w celu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków. W wyniku tych prac nastąpiły zmiany w klasyfikacji gruntów. Najczęściej polegały one na wydzieleniu z użytków rolnych działek budowlanych ( w nakazie płatniczym ujętych jako grunty pozostałe osób fizycznych).

Zobacz więcej >>>


XVIII Regionalny Konkurs Recytatorki   ::   14.02.2006r.
14 lutego, w Ośrodku, Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu odbyła się już osiemnasta edycja konkursu recytatorkiego. Komisja w składzie: Elżbieta Piątkiewicz, Danuta Kusak, Halina Gieroń wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:


Zobacz więcej >>>


Statuetki rozdane   ::   11.02.2006r.
11 lutego w Filharmonii Częstochowskiej rozdane zostały statuetki "Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego". W kategorii oświata nagrodę otrzymała pani Elżbieta Piątkiewicz - nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkól im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego. Serdecznie gratulujemy!

Zobacz więcej >>>


Nominacja "Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego"   ::   7.02.2006r.
11 lutego br. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 17:00 odbędzie się V edycja konkursu "Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego". O Statuetkę Starosty Częstochowskiego starają się osoby, firmy, zespoły artystyczne i sportowe wyróżniające się w działalności na rzecz powiatu w roku 2005. Z terenu Miasta i Gminy Koniecpol w tej edycji nominowani są:

- w kategorii samorządność: Józef Kałuża - Burmistrz Miasta i Gminy
- w kategorii oświata: Elżbieta Piątkiewicz - nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego;
- w kategorii zdrowie: Maria Kozera - Wiewiórowska - dyrektor SPZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu;
- w kategorii przedsiębiorczość: Grzegorz Karoń - prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie transportu samochodami ciężarowymi oraz usługi w zakresie impregnowania tarcicy w tartaku pod nazwą "KAROŃ".

Podczas Wielkiej Gali Statuetki wręczy Starosta Częstochowski Mieczysław Chudzik.


Żałoba narodowa   ::   30.01.2006r.
Od godziny 16:00, 29 stycznia 2006 r. obowiązuje żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego po katastrofie budowlanej w centrum handlowym w Chorzowie. Będzie ona obowiązywała do 1 lutego (środa) włącznie.
W trakcie żałoby flagi państwowe mają być opuszczone do połowy masztu, szczególnie na budynkach władz państwowych i lokalnych, dla uczczenia pamięci ofiar tragedii.


Zobacz więcej >>>


Bieg przełajowy strażaków   ::   30.01.2006r.
Zawody w Biegu Przełajowym Strażaków odbyły się 29 stycznia br. Uczestniczyło w nich 43 strażaków, a bieg rozgrywano w czterech grupach wiekowych.

Zobacz więcej >>>


Konkurs z wiedzy o Koniecpolu   ::   17.01.2006r.
Gminny Konkurs Wiedzy o Koniecpolu odbył się 17 stycznia br. Organizatorami byli: Bożena Stypka, Agnieszka Sobalak, Piotr Gęsikowski.

Oto wyniki:
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce SP nr 2: Grzegorz Koćwin, Paweł Biedroń, Piotr Kmiecik oraz SP nr 1: Anna Marczak, Paula Sobala, Kamila Piątkowska.


Zobacz więcej >>>


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002-2010 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Kontakt: webmaster
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek