Ważna informacja dla przedsiębiorców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2018

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach konkursu, udział wzięło ponad 2 500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Nagroda główna w konkursie to 40 000 zł, która przeznaczona jest na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.).

Laureat edycji Konkursu za 2017 rok otrzyma również prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2017”.

Celem Konkursu jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Kapituła Konkursu, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu, ocenia m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności, sprzyjający rozwojowi firmy,
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Preferowane są w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi oraz mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna - tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku” oraz nagrody w poszczególnych kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy. Najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START, firmy "wieku średniego" w kategorii PROGRES, a najstarsze w kategorii SENIOR.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1987 r.

Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe w kategoriach Start, Progres, Senior, a także Młody Biznes, adresowany do osób, które pomimo młodego wieku (poniżej 30 lat) z sukcesami prowadzą swoją firmę.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach od 1 - 31 marca 2018 roku na stronie konkursu:

www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Kontakt dla uczestników:

kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w połowie czerwca 2018 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.