Dla Przedsiębiorców i Inwestorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do -  Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców
21 czerwca 2024

Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców

DOEKO GROUP Sp. z o.o. - Koordynator Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego, do którego należy Gmina Koniecpol organizuje dla wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy bezpłatny webinar pt. "Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców", dotyczący wsparcia finansowego ze środków unijnych dla sektora przedsiębiorstw.

Webinar odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godzinie 14.00.

Czytaj więcej o: Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców
Przejdź do - Ważny komunikat dla przedsiębiorców
17 maja 2018

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Czytaj więcej o: Ważny komunikat dla przedsiębiorców
2 kwietnia 2018

Nowy konkurs dla przedsiębiorców - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Od 30 kwietnia 2018 r. do 05 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na sprzęt lub wyposażenie stanowisk pracy i szkolenia pracowników. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 88,00 %. Zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu,  minimalna wartość projektu wynosi 50000,00 PLN, a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Czytaj więcej o: Nowy konkurs dla przedsiębiorców - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
12 marca 2018

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach konkursu, udział wzięło ponad 2 500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Nagroda główna w konkursie to 40 000 zł, która przeznaczona jest na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.).

Laureat edycji Konkursu za 2017 rok otrzyma również prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2017”.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla przedsiębiorców
16 lutego 2018

Bezpłatne szkolenie dla zainteresowanych

Przygotuj się na nowe obowiązki w VAT!  JPK – Jednolity Plik Kontrolny rewolucja w księgowości od 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol – Ryszard Suliga oraz Park Przemysłowo- Technologiczny „REVITA PARK”  zapraszają w dniu 20 lutego o godzinie 18:00 na bezpłatne szkolenie w formie Webinarium.

Jest to internetowe seminarium prowadzone i realizowane za pośrednictwem Internetu z możliwością  obustronnej komunikacji między prowadzącym spotkanie a uczestnikami. Uczestnicy razem z trenerem spotykają się w czasie rzeczywistym. Przypomina tradycyjne spotkanie i umożliwia kontakt mimo dużych odległości. W ten sposób można poszerzać swoje kompetencje i wymieniać się doświadczeniami, nie wychodząc z domu!

Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie dla zainteresowanych
9 lutego 2018

Informacja dla przedsiębiorców

Kredyt dla firm technologicznych z umorzeniem nawet do 6 mln zł

Bank Gospodarstwa  Krajowego  ogłosił nowy nabór wniosków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 i poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację w postaci premii technologicznej na spłatę kredytu przeznaczonego na wdrożenie nowej technologii na rynek.

Konkurs jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców z uwagi na możliwość realizacji prac budowlanych w ramach projektu technologicznego.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego 2018 r. W ogłoszonym konkursie do rozdysponowania jest aż 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br., a więc czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest dużo.

Obecna edycja konkursu podzielona została na 3 rundy, w ramach których będzie można złożyć tylko jeden wniosek: I runda: 15.02 - 01.03.2018 r., II runda: 8.03 - 05.04.2018 r., III runda: 12.04 - 4.05.2018 r.

Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców
21 stycznia 2018

Dla przedsiębiorców z gminy Koniecpol. Pozyskaj środki na swoje innowacje.

Kolejny rok, to kolejna szansa na pozyskanie dotacji unijnych na nowe technologie.

Od 29 grudnia 2017 r. do 7 lutego 2018 r. trwa konkurs w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i Działania 3.2. Innowacje w MŚP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL), w którym można aplikować o środki na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej o: Dla przedsiębiorców z gminy Koniecpol. Pozyskaj środki na swoje innowacje.
8 stycznia 2018

JPK VAT (3) obowiązuje od stycznia

Jednolity Plik Kontrolny od początku tego roku zmienia swoje działanie i zastosowanie. Z czym muszą się liczyć i na co przygotować polscy przedsiębiorcy?

Informacje związane z rozliczeniem VAT, zebrane po 1 stycznia 2018 roku będą przekazywane przez podatników do Ministerstwa Finansów za pomocą nowej wersji pliku JPK_VAT (3). W porównaniu z wersją przedstawioną przez resort finansów do konsultacji, zmiany w porównaniu z poprzednią wersją (2) są mniejsze niż zakładano.

Czytaj więcej o: JPK VAT (3) obowiązuje od stycznia
Przejdź do - Informacja dla przedsiębiorców: Finansowanie innowacji technologicznych
14 listopada 2017

Informacja dla przedsiębiorców: Finansowanie innowacji technologicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Katowicach oraz współorganizatorzy konferencji pt. „ Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych”,  Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji dla sektora MŚP dotyczącej możliwości rozwoju oraz pozyskania dodatkowych środków unijnych z przeznaczeniem na innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Więcej informacji w załączniku.