Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

Loga UE

Zakończono realizację projektu pn.:

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap”

W ramach projektu wykonano:

1) Ciąg pieszy o szerokości 1,5m oraz ciąg pieszo – rowerowy o szerokościach 4,0m i 2,5m; na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i nawierzchni żwirowo – gliniastej. Całość obramowana obustronnie krawężnikami betonowymi;

2) Montaż elementów małej architektury, w tym:

 1. ławki parkowe - szt. 14;
 2. kosze na śmieci w ilości 11 szt.;
 3. montaż altany drewnianej o wymiarach 3x7m krytej gontem z grillem murowanym z kamienia; posadzka z kostki brukowej betonowej na podsypce, wraz z dostawą dwóch kompletów zestawów biesiadnych;
 4. montaż 1 szt. altany typu „grzybek”;
 5. montaż 4 szt. stanowisk wędkarskich wykonanych z desek kompozytowych  

3) Plac zabaw o nawierzchni piaskowej wraz z montażem urządzeń zabawowych w postaci:

 1. huśtawka kombinowana (1 szt.), z dwoma siedziskami – jedno typu „Bocianie gniazdo” drugie płaskie bez oparcia;
 2. zestaw zabawowy „Magellan” (1 szt.); 
 3. bujaki na sprężynie (2 szt.);
 4. karuzela pionowa (1 szt.);
 5. piaskownica (1 szt.),            

4) Nasadzenia drzew liściastych w ilości 45 szt.

Wartość inwestycji wyniosła brutto: 245 400,99 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), dofinansowanie w wysokości 196 320,00 zł,               w tym EFMiR 166 872,00 zł, wkład krajowy 29 448,00 zł.     

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie