Jesteś tutaj: Start / Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Święto Wojska Polskiego
2 sierpnia 2022

Święto Wojska Polskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga oraz
Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak
zapraszają na Pikniki Wojskowe:

13 sierpnia - Tychy
14 sierpnia - Będzin
15 sierpnia - Istebna

Szczegóły na plakatach.

Przejdź do - Test syren
29 lipca 2022

Test syren

Informujemy, iż na podstawie §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich  wystąpieniu  oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013r. poz 96) w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Przejdź do - Święto Policji
23 lipca 2022

Święto Policji

Z okazji święta Policji składamy wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za Waszą codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. Życzymy spokojnej i bezpiecznej służby oraz satysfakcji z pracy. Abyście na co dzień doświadczali zrozumienia, wsparcia i sympatii mieszkańców.

Przekazujemy również życzenia dla Waszych rodzin, bo to ich codzienne wsparcie i zrozumienie pozwala Wam na pełne zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych.

Przewodnicząca                                                          Burmistrz

Rady Miejskiej w Koniecpolu                                   Miasta i Gminy Koniecpol

Aneta Chrzuszcz                                                         Ryszard Suliga

Przejdź do - Informacja
22 lipca 2022

Informacja

IGN.6840.29.2022.1                                                                         

Informacja

 Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy sygn. IGN.6840.29.2022.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce  Przetargi, tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie  Okołowice.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
22 lipca 2022

Informacja

IGN.6840.28.2022.1                                                                   

Informacja

 Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol sygn. IGN.6840.28.2022.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce  Przetargi, tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie  Koniecpol Stary.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Nowe wydanie "Gazety Koniecpolskiej"
22 lipca 2022

Nowe wydanie "Gazety Koniecpolskiej"

Lato w pełni i z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce nowy numer „Gazety Koniecpolskiej” - pisze we wstępie burmistrz Ryszard Suliga.

"Tradycyjnie piszemy o tym co ważnego wydarzyło się w ostatnich miesiącach. To wydanie ukazuje się trochę później z uwagi na fakt, iż chciałem wspólnie z Radnymi przekazać Państwu najnowszą informację o rozpoczęciu realizacji największej inwestycji w naszym budżecie. 2 lipca odbyło się uroczyste podpisanie i wkopanie aktu erekcyjnego pod budowę integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego na terenie w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Żeromskiego.  

Czytaj więcej o: Nowe wydanie "Gazety Koniecpolskiej"
Przejdź do - Informacja
20 lipca 2022

Informacja

IGN.6845.I.20.2022                                                        

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 117/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone w obrębie Zaróg oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1030, 1029, 643, 631.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
18 lipca 2022

Informacja

IGN.6845.I.19.2022                                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 112/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone w obrębie Koniecpol oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 4820, 4766, 4804, 4832, 4898, 4797, 4794, 4814. 

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu
8 lipca 2022

Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Koniecpol na okres od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujący następujące zagrożenia:

  1. Przeciwdziałanie popełnianiu różnego rodzaju wykroczeń w tym szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie zbiornika wodnego w miejscowości Koniecpol ulica Armii Krajowej.
  2. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Koniecpolu przy ul. Rynek 9-12.
  3. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Koniecpolu przy ul. Robotniczej.