Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja
15 lipca 2022

Informacja

IGN.6845.I.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 111/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku.

 

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
14 lipca 2022

Informacja

IGN.6845.I.9.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.

 

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
6 lipca 2022

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 106/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
30 czerwca 2022

Informacja

IGN.6840.7.2022.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 30.06.2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 1853/5, obręb Koniecpol stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. IGN.6840.7.2022.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
23 czerwca 2022

Informacja

IGN.6840.1.2022.3

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Koniecpol sygn. IGN.6840.1.2022.2

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
10 czerwca 2022

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy sygn. sprawy IGN.6840.5.2022.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
2 czerwca 2022

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 81/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
5 maja 2022

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 65/2022 z dnia 2 maja 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
25 kwietnia 2022

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniecpol sygn. IGN.6840.19.2022.

Czytaj więcej o: Informacja