Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja GN.6840.9.2023.1
6 grudnia 2023

Informacja GN.6840.9.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 214/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.9.2023.1
Przejdź do - OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)
29 listopada 2023

OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie informują o:

otwartym naborze Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie:
GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.

Przejdź do - Informacja GN.6840.19.2023.5
20 października 2023

Informacja GN.6840.19.2023.5

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 20.10.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 2047, obręb Koniecpol stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.19.2023.2

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.19.2023.5
Przejdź do - Informacja GN.6845.I.17.2023.5
3 października 2023

Informacja GN.6845.I.17.2023.5

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że w dniu 02.10.2023 roku został ogłoszony II ustny przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości  rolnych położonych w obrębie Koniecpol, stanowiących własność Gminy Koniecpol pod sygnaturą GN.6845.I.17.2023.4

Czytaj więcej o: Informacja GN.6845.I.17.2023.5
Przejdź do - Informacja GN.6845.I.37.2023
3 października 2023

Informacja GN.6845.I.37.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 172/2023 z dnia 27 września 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6845.I.37.2023
Przejdź do - Informacja GN.6840.6.2022.1
22 września 2023

Informacja GN.6840.6.2022.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 169/2023 z dnia 21 września 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.6.2022.1
Przejdź do - Informacja GN.6840.8.2023.4
20 września 2023

Informacja GN.6840.8.2023.4

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid.610, obręb Zaróg, stanowiącej mienie Gminy Koniecpol sygn. GN.6840.8.2023.3

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.8.2023.4
Przejdź do - Informacja GN.6840.16.2023.11
19 września 2023

Informacja GN.6840.16.2023.11

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 1586/4, obręb Koniecpol, stanowiącej własność Gminy  Koniecpol, nr sprawy GN.6840.16.2023.10

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.16.2023.11
Przejdź do - Informacja GN.6840.17.2023.11
19 września 2023

Informacja GN.6840.17.2023.11

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 19.09.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 300, obręb Radoszewnica stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.17.2023.10

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.17.2023.11