Jesteś tutaj: Start / o Urzędzie / Dane Urzędu

Dane Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
tel.: (34) 3551-881 do 884
fax: (34) 3551-756
WWW: www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl
e-mail: umig @ koniecpol.pl

godziny pracy:

7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga
 Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol

 


Zastępca Burmistrza - Dariusz SaternusDariusz Saternus
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Koniecpol

 

Sekretarz:
Sebastian Musiał

Skarbnik:
Monika Starczewska

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Skrobich

 

NIP Urzędu: 949-00-47-604, REGON Urzędu: 000523809

NIP Gminy: 9492189567, REGON Gminy: 151397990

Konta bankowe Urzędu:
BS Koniecpol
Konto ogólne (podatki, opłaty skarbowe):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

Konto wadia i zabezpieczenia:
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014

 Budynek UMiG Koniecpol:

PARTER
Nazwa: Nr pokoju:
Kasa 11
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Miejskiej  12
Sala Ślubów 15
Drogownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami 15 A
BIURO INTERESANTA, Kancelaria, Działalność gospodarcza 17
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Podatek Akcyzowy, Komendant OSP
18
Sprawy Obywatelskie, Dowody Osobiste  19
Ochrona Środowiska, Odpady Komunalne 21
PIĘTRO I
Burmistrz 28
Zastępca Burmistrza 26
Sekretariat 27
Skarbnik 32
Kadry 33
Sekretarz

34

Serwerownia 31
Budownictwo, Inwestycje - Kierownik 24
Podatki 30
Budownictwo, Inwestycje 24
PIĘTRO II
Księgowość UMiG 39
Przewodnicząca Rady Miejskiej 43
Informatyk 45
Pokój Kontroli / Radca Prawny 44
MGOPS - Kierownik 42
MGOPS - Pomoc Społeczna 41
MGOPS - Księgowość 40
MGOPS - Świadczenia Rodzinne 35
PIĘTRO III
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 46
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 47
Sala Sesyjna 51
Referat Usług Wspólnych 48, 49, 50
   

 

 Wykaz pracowników:

 

L.p.

 

Imię i Nazwisko

 

Stanowisko

 

1

 

Ryszard Suliga

 

Burmistrz

 

2

 

Saternus

 

Zastępca Burmistrza

 

3

 

Monika Starczewska

 

Skarbnik

 

4

 

Sebastian Musiał

 

Sekretarz

 

5

 

Marta Młyńska – Klimas

Inspektor ds. ochrony środowiska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

6

 

Klaudia Małek

 

Inspektor ds. gospodarki odpadami

 

7

 

 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospadarki Komunalnej, Rolnictwa i OŚ

 

8

 

Magdalena Musiał

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa w Referacie GKRiOŚ

 

9

 

Mieczysława Kolan

Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

10

 

Aldona Cisowska

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

11

 

Sławomir Woźniak

Inspektor ds. infrastruktury drogowej i utrzymania porządku w Gminie w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

12

 

Monika Smus

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

13

 

Monika Idziak

Inspektor ds. kadr – kierownik Referatu Organizacyjnego

 

14

 

Monika Ruta

Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym

oraz ds. obronności i zarządzania kryzysowego

 

15

 

Magdalena Szkutnik

Inspektor ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym

 

16

 

 

 

Referent ds. kancelaryjnych

 

17

 

Artur Wieczorek

Informatyk

 

18

 

Karina Synowiec

Inspektor ds. wymiaru podatków - kierownik Referatu Podatkowego

19

Małgorzata Rutkowska – Kałuża

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatkowym

 

20

 

Aneta Bobrowska

Inspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Podatkowym

 

21

 

Sylwia Kaczmarzyk

Inspektor ds. wymiaru podatku w Referacie Podatkowym

 

22

 

Renata Madej

Główny Księgowy- Zastępca Skarbnika w Referacie Finansowo - Księgowym

 

23

 

Agnieszka Ślęzak

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

24

 

Elżbieta Musiał

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Księgowej

 

25

 

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej  w Referacie Finansowo -Księgowym

 

26

 

Olga Chrzuszcz

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Księgowym

 

27

 

Iwona Przystańska

Kierownik Referatu Usług Wspólnych

 

28

 

Marena Ożarowska

Inspektor ds. oświaty w Referacie Usług Wspólnych

 

29

 

 

Inspektor ds. obsługi kadrowo – płacowej jednostek oświatowych  w Referacie Usług Wspólnych

 

30

 

Anna Masłowska

Inspektor ds.  księgowości budżetowej  w Referacie Usług Wspólnych

 

31

 

Iwona Zatońska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

32

 

Sławomir Gałwiaczek

Inspektor ds. obywatelskich i porządkowych w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego