Projekty środki krajowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

29 listopada 2021

Klub Senior +

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

  • ukończyli 60 lat,
  • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
  • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
  • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

  • zajęcia sportowo-ruchowe,
  • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
  • integracja ze środowiskiem,
  • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

Czytaj więcej o: Klub Senior +
18 listopada 2021

Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Św. Trójcy w Koniecpolu

 

Tablica informacyjna

W dniu 14.10.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu na odcinku o długości ok. 75 mb.

Czytaj więcej o: Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Św. Trójcy w Koniecpolu
18 listopada 2021

Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III

Tablica informacyjna

W dniu 16.07.2021 r. podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy (ZADANIE nr 1) oraz Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, u. Mickiewicza (ZADANIE nr 2).

Czytaj więcej o: Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III
9 sierpnia 2021

Rządowy programu "Maluch +"

 Rządowy program "Maluch+"

Gmina Koniecpol kolejny raz otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +.

Wysokość przyznanej dotacji: 18 240,00 zł
Wkład własny: 4 560,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 800,00 zł

w ramach modułu 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH +” w województwie śląskim.

Dotacja przewiduje częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku.

27 maja 2021

Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu

Tablica informacyjna

W dniu 19.05.2021 r. Gmina Koniecpol podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu drogowego o długości 1681 mb, obejmującego pięć połączonych ze sobą ulic: Fredry, Boya - Żeleńskiego, Gruszeckich,Krasińskiego i Norwida, w Koniecpolu, stanowiącego jedną całość.

Czytaj więcej o: Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu
22 lutego 2021

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dzielnica Magdasz – Etap I

 Tablica informacyjna

W dniu 17.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem dróg po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu, obejmujące ulice: Magdasz (od ul. Zachodniej do budynku nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (uliczka boczna).

Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dzielnica Magdasz – Etap I
3 lutego 2021

Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja

Logotypy Wojeództwo Śląskie i WFOŚiGW 

Gmina Koniecpol pozyskała pomoc rzeczową od Województwa Śląskiego w postaci 4 sztuk oczyszczaczy powietrza, które zostały przekazane do Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech  - II edycja” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Czytaj więcej o: Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja
18 stycznia 2021

Zakup wozów bojowych dla dwóch jednostek OSP

Logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Koniecpol otrzymała dotację i 23 października 2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu dwóch używanych wozów bojowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Koniecpol II i Stary Koniecpol.

Czytaj więcej o: Zakup wozów bojowych dla dwóch jednostek OSP