Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

WNIOSKI NA WĘGIEL

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Ryszard Suliga informuje, że Gmina Koniecpol, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za cenę do  2 000 zł brutto.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu, przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol lub elektronicznie poprzez ePUAP (dokument PDF).

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Informacja
25 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.22.2022.1
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości  rolnych położonych w obrębie Koniecpol.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Informacja
25 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.23.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 200/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Test%20syren
21 listopada 2022

Test syren

W dniu 22 listopada 2022r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej o: Test syren
17 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że LII sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
24.11.2022 r. o godz. 16:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol

Link do: Porządek obrad (link do BIP)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
Powiększ zdjęcie Informacja
14 listopada 2022

Informacja

GN.6840.22.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 187/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Informacja
10 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. póz. 2000) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

"Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum" w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego
Powiększ zdjęcie Informacja
4 listopada 2022

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez gminę Koniecpol w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2022
Powiększ zdjęcie Informacja
3 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.22.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 178/2022 z dnia 03 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Św.%20Hubert%20-%20Patron%20Myśliwych
3 listopada 2022

Święto Myśliwych

Z okazji Dnia Świętego Huberta – Patrona Myśliwych
wszystkim leśnikom, myśliwym,
sympatykom przyrody i polskiego łowiectwa
składamy życzenia wszelkiej pomyślności,
sukcesów łowieckich, zdrowia
oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń.
Niech radość płynąca z obcowania z naturą
przenosi się na wszystkie dziedziny Waszego życia.

Darz Bór!

Czytaj więcej o: Święto Myśliwych