Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Obrona Cywilna

TELEFONY ALARMOWE:

 

RODZAJE ALARMÓW:

 

ZAGROŻENIA I ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI

- katastrofy naturalne:

- katastrofy techniczne: