Informacja   ::   17.06.2014 r.
Szkoła Kooperacji Wiejskiej

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

W ramach projektu przewidujemy realizację warsztatów dotyczących kompetencji społecznych aktywnego obywatela. Zbierzemy praktyczne pomysły na aktywizowanie ludzi i społeczności oraz wspólnie wykreujemy działania promujące liderów społecznych i ich aktywność.

Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 r.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30.06.2014 r.

W projekcie udział mogą wziąć osoby działające w społecznościach lokalnych na terenie powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego, lokalni liderzy oraz członkowie grup nieformalnych z terenu obu powiatów. Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić krótki formularz rekrutacyjny i przesłać na e-mail: ankra.biuro@gmail.com
Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej fundacji: ankra-org.blogspot.com)

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

I. Pięć dwudniowych warsztatów:
1. "Aktywny obywatel, aktywna wspólnota" - Rola lidera w społeczności lokalnej
2. "Kooperacja i konfrontacja” - Jak skutecznie współpracować
3. "Jak się dogadać" - Komunikacja społeczna i interpersonalna
4. "Projekt zmiany" - Wdrażanie pomysłów
5. "Aktywność nie boli” - Promocja działań

II. Jednodniowe spotkanie ewaluacyjne uczestników i realizatorów projektu.

III. Opracowanie i wydanie publikacji, która w atrakcyjny, przystępny sposób pokaże praktykę i doświadczenia aktywizowania społeczności lokalnych.

IV. „Galerię aktywności”- Wydarzenie prezentujące pomysły uczestników projektu na działania w społecznościach.

Co chcemy osiągnąć?
- zwiększyć u uczestników projektu umiejętności diagnozy potencjału, zasobów, relacji społecznych w społecznościach lokalnych
- zwiększyć umiejętności komunikacyjne uczestników projektu (społeczne i interpersonalne)
- rozszerzyć umiejętności projektowania zmiany społecznej, realizowania inicjatyw lokalnych oraz umiejętności promocji działań społecznych i inicjatyw obywatelskich.

Kontakt:
Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego "ANKRA"
ul. Słoneczna 111, 42-233 Mykanów
www: http://ankra-org.blogspot.com/
e-mail: ankra.biuro@gmail.com
696 667 195 - koordynator projektu
609 651 545 - opiekun procesu edukacyjnego

PLAKAT
REGULAMIN
Formularz zgłoszeniowy
Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urz±d Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek