KOMUNIKAT   ::   16.05.2013 r.

nowe zasady obowiązku meldunkowegoUrząd Miasta i Gminy w Koniecpolu przypomina, że od stycznia 2013 roku, w wyniku zmiany ustawy o ewidencji ludności, wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

  Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonać możemy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

  Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna.

Wydłużony został do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. 
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik może nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016.
Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek