"Moje boisko - Orlik 2012" otwarte   ::   16.12.2011r.
Program "Moje boisko - Orlik 2012" jest istotnym elementem polityki rządowej, uznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za priorytetowe przedsięwzięcie w Strategii Rozwoju Sportu do roku 2015, zwłaszcza w aspekcie przyznania Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.
Dla samorządu terytorialnego stanowi również niezmiernie ważny czynnik rozwoju infrastruktury lokalnej służącej społeczności lokalnej.
Oddany do użytku w dniu 16 grudnia 2011r. nowy obiekt - kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Koniecpolu jest najlepszym tego przykładem. Inwestycja została zrealizowana brawurowo w ciągu zaledwie trzech miesięcy i została współfinansowana przez 3 podmioty:
- budżet państwa 500 tys. zł.
- samorząd województwa śląskiego 333 tys. zł.
- budżet miasta i gminy 346 tys. 129 zł.
Obiekt standardowo wyposażony został w : oświetlenie, szatnię, magazyn, pomieszczenie dla animatora sportu.

Uroczystość z udziałem władz powiatu, samorządowców z zaprzyjaźnionych z Koniecpolem gmin, władz miasta i gminy Koniecpol, dyrektora Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, proboszcza koniecpolskiej parafii, dyrektorów placówek oświatowych, służby zdrowia, zakładów pracy, instytucji publicznych, przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Koniecpol, nauczycieli, mieszkańców miasta.
Ceremonię symbolicznego przecięcia wstęgi na nowo wzniesionym ORLIKU połączoną z okolicznościowymi wystąpieniami: Pana Józefa Kałuży Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, zaproszonych Gości i zwiedzaniem obiektu rozpoczęła się punktualnie o godzinie 1200.
W sali gimnastycznej szkoły uczniowie przedstawili interesującą część artystyczną "Sport z przymrużeniem oka" prezentując krótką historię ORLIKA. Zabawne scenki humorystyczne o sporcie przeplatane były umiejętnie piosenkami sportowymi i pokazami taneczno - akrobatycznymi w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół.
Szkoła mimo szczupłej dotąd bazy sportowej święciła triumfy w gminie, zdobywając kolejne lokaty I miejsca w całorocznych spartakiadach sportowych, zawodach powiatowych.
Dziś cieszymy się ogromnie i duma nas rozpiera, że to właśnie przy naszej szkole powstał ten przepiękny obiekt sportowy.
Wierzymy mocno, że będzie dobrze służyć kolejnym pokoleniom uczniów, przyczyni się z pewnością do podniesienia poziomu kultury fizycznej społeczności lokalnej. Zmieni nawyki kulturowe mieszkańców popularyzując aktywny styl życia, rodzinne weekendy ze sportem, co przełoży się w przyszłości na większe sukcesy naszych sportowców i podniesie kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Zuzanna Nigot      

      

      

      

      

      

      

      

      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek