MIASTO PARTNERSKIE   ::   ŚNIATYŃ


Miasto i Gmina Koniecpol nawiązuje i podtrzymuje kontakty sąsiedzkie. W 2008 roku Koniecpol podpisał umowę partnerską z miastem Śniatyń na Ukrainie. Ponownie zawarta z obecnym Burmistrzem Śnatynia - Anatolijem Szumko, a Burmistrzem Koniecpola Józefem Kałużą dnia 19.05.2011 r.
Zadaniem partnerskich gmin jest możliwość stworzenia wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów oraz współpraca pomiędzy samorządami, mieszkańcami a w szczególności młodzieży w celu lepszego, wzajemnego poznania się i nawiązania przyjaznych stosunków. Dzięki współpracy partnerskiej zostały założone mocne i trwałe podstawy sprawnych i dynamicznych relacji polsko – ukraińskich, zwłaszcza tych na poziomie lokalnym. W relacji sąsiedzkiej ważna jest długofalowa praca nad wspólnymi projektami w kierunku politycznym, gospodarczym, socjalnym, kulturowym oraz informacyjnym.

Głównymi dziedzinami współpracy partnerskiej dla obydwu stron jest:

 • współpraca samorządowa
 • rozwój małego biznesu
 • kultura i sztuka
 • ekologia i ochrona środowiska
 • sport i turystyka
 • rolnictwo transportu i handlu
Współpraca między stronami odbywa się na zasadzie:
 • wymiany przedstawicieli szkół obydwu stron
 • wymiany kolonijnej dzieci i młodzieży pomiędzy szkołami
 • wymiana doświadczeń pomiędzy radnymi
 • wspólna promocja sąsiedzkich miast
 • wymiana delegacji między przedstawicielami małego biznesu
 • pomoc techniczna przy bieżących inwestycjach gospodarczych i budowlanych
 • segregacja śmieci i zagospodarowanie odpadów
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży wycieczek, rajdów z rówieśnikami, poznawanie i nauka języka ukraińskiego i polskiego
 • udzielenie wzajemnej pomocy rzeczowej.

Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek