Informacja    ::   29.06.2010r.
W ślad za stroną www Komenty Miejskiej Policji w Częstochowie podajemy do informacji:

Ponad 250 kamizelek odblaskowych " Jestem widoczny" przekazali policjanci niechronionym użytkownikom ruchu drogowego. W szczególności, kamizelki otrzymali młodzi ludzie, którzy na co dzień dojeżdżają do szkół rowerami i motorowerami. Ta akcja propagująca bezpieczeństwo to wspólne przedsięwzięcie policjantów z Koniecpola oraz Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, który propagując zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ufundował odblaskowe kamizelki.

Burmistrz Miasta i Gminy w Koniecpolu mgr Józef Kałuża i jego Zastępca mgr Janusz Stypka przekazali do Komisariatu Policji w Koniecpolu 250 kamizelek odblaskowych z napisem " Jestem widoczny" gmina Koniecpol. Kamizelki te zostały rozdane młodzieży w szkole, szczególnie osobom które dojeżdżają do szkół rowerami jak i motorowerami, jak młodzieży, która zdawała egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

W dniu 21 czerwca 2010 roku kamizelki przekazano uczniom Zespołu Szkół w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.

Ponadto w dniu 22 czerwca w czerwcu 2010 roku policjanci z Komisariatu Policji w Koniecpolu wspólnie z policjantami WRD w Częstochowie przeprowadzili na terenie Koniecpola działania mające na celu ujawnianie wykroczeń popełnionych przez grupę niechronionych użytkowników dróg - czyli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. W trakcie pouczania za popełnione wykroczenie, sprawca otrzymywał również kamizelkę odblaskową, po to aby propagując bezpieczne zachowania na drodze, nie popełniał więcej wykroczeń drogowych.
Kamizelki te rozdawane były także wzorowym uczestnikom ruchu drogowego jako nagroda za prawidłowe poruszanie się po drogach.
Powyższa wspólna akcja samorządu oraz policji - w trosce o bezpieczeństwo w regionie będzie nadal kontynuowana.Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek