Spotkanie Parlamentarzystów PO i senatora Andrzeja Szewińskiego   ::   24.02.2009r.
W dniu 24.02.2009 r. w sali widowiskowej OKSiR w Koniecpolu odbyło się spotkanie Parlamentarzystów PO poseł Haliny Rozpondek, posła Grzegorza Sztolcmana i senatora Andrzeja Szewińskiego z mieszkańcami i władzami Koniecpola. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Urzędu Gminy Lelów oraz wójt gminy Przyrów.
Senator przypomniał o pomocy, dzięki której udało się uzyskać fundusze w wysokości 800 tys. zł. na dokończenie budowy przychodni w Koniecpolu. Ucieszył się z aprobaty dla budowy "Orlika".
Poseł Halina Rozpondek naświetliła sprawy obecnie realizowane: przygotowywanie do wprowadzenia euro, realizowanie programu 50+, podwyżki rent i emerytur, uproszczenie dla działalności małych i średnich firm, uruchomienie środków unijnych dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy.
Poseł Grzegorz Sztolcman zapoznał zebranych z rządową koncepcją na ochronę zdrowia i oddłużenie SP ZOZ-ów.
Po wystąpieniu Parlamentarzystów mieszkańcy zadawali pytania i naświetlali sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą, m.in. zabrała głos prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - pani Danuta Zawadzka, która wyraziła ogromną wdzięczność dla Parlamentarzystów PO za pomoc w dokończeniu budowy Ośrodka Zdrowia.
Po zakończeniu spotkania mieszkańcy, którzy nie chcieli poruszać swoich spraw na forum publicznym mieli możliwość osobistej rozmowy z Parlamentarzystami PO.

Jan Błaszczyk
Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek