Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców   ::   26.11.2008r.
Od 1 września 2008 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przy ul. Nowowiejskiego 26 działa Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalności gospodarczą (PK). Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 i świadczy usługi informacyjne w zakresie:
- podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
- usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych,
- możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in. usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług doradczych proeksportowych) oraz nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania szkoleń,
- informacji teleadresowych (baz danych) dotyczących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Usługi są dla klientów bezpłatne, w związku z ich finansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, udzielanych w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednocześnie informujemy, że usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania od klientów danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi w ramach Projektu.
Ponadto informujemy o możliwości przeprowadzenia monitoringu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wskazane przez nią podmioty, obejmującego badania ankietowe oraz bezpośrednie wizyty przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości u klientów, którzy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego.

Istnieje możliwość skorzystania z usług świadczonych przez konsultantów PK w formie:
- osobistego kontaktu z konsultantem w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Agencji,
- wysłania zapytania drogą elektroniczną za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie www.arr.czestochowa.pl,
- usługi telefonicznej z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne, tel. 034 360-56-88.

Usługi informacyjne konsultant PK w trakcie dyżurów udziela także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A w następujących terminach w roku 2009: 23 stycznia, 20 lutego, 6 i 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 5 i 26 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 i 25 września, 16 października, 20 listopada, 4 i 18 grudnia. W roku 2010: 22 stycznia, 19 lutego, 5 i 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 11 i 25 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 i 24 września, 15 października, 26 listopada, 3 i 17 grudnia. W roku 2011: 21 stycznia, 18 lutego, 4 i 25 marca.
Z tej okazji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu 26 listopada br. miało miejsce spotkanie promocyjno-informacyjne na temat oferty usługi Punktu Konsultacyjnego. Sesja informacyjno-promocyjna skierowana była do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Konsultanci PK informowali o zasadach świadczenia usług i dostępnych formach wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali informacyjne materiały.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług w dniach pełnionego dyżuru.

Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek