Wielki Konkurs "...inspirowane Koniecpolską Ziemią"   ::   11.11.2008r.
Konkurs twórczości, którego patronat objął Senator RP Andrzej Szewiński, był otwarty dla wszystkich chętnych. Zdecydowana większość prac plastycznych i literackich napłynęła jednak od dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Celem konkursu było wyrażenie słowami i obrazami wydarzeń wielkich i małych, związanych z rodzinnym miejscem, a jednocześnie ukazanie tego pięknego zakątka Polski i uczucia ludzi tutaj żyjących. Rozstrzygnięcia konkursu dokonały dwie grupy jurorskie pod przewodnictwem pod przewodnictwem: konkurs literacki - Iwony Brzezowskiej (była wizytator i rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty), a konkurs plastyczny artysty plastyka Wojciech Kołsuta.

Lista nagrodzonych uczestników.
W kategorii tekstów literackich I miejsce zajęła praca Klaudii Musiał pod tytułem "Młody powstaniec...". Klaudia jest uczennicą SP w Starym Koniecpolu. II miejsce zajęła praca "Niezwykły gość...", którą napisał Adrian Musiał z LO w Koniecpolu, a III miejsce przypadło Klaudii Wypart z SP w Starym Koniecpolu za pracę "Koniecpol - moje miasto".
W kategorii legendy nie przyznano I i III miejsca, a trzy II. Zdobyli je, Jakub Stypka i Agata Kmiecik z SP nr 2 w Koniecpolu oraz Sylwia Żaczkiewicz z Gimnazjum nr 2.
W kategorii fakty historyczne wyróżniono szczególnie autora przekazów wydarzeń historycznych zapamiętanych przez żyjących. Praca nosi tytuł "Ocalić od zapomnienia", a została napisana przez pana Andrzeja Zawadzkiego. W kategorii album nagrodzony został Radosław Wąsek.
Wśród prac plastycznych zwyciężyła praca Klaudii Wypart z SP w Starym Koniecpolu, II miejsce zajęli Dawid Mruk z SP w Rudnikach i Klaudia Nowak z SP w Starym Koniecpolu, III miejsce przypadło następującym uczniom, Tomaszowi Zygoniowi i Hubertowi Klubowi z SP w Rudnikach oraz Patrycji Wypart z SP w Starym Koniecpolu.
Nagrodę specjalną Dyrektora Biura Parlamentarnego PO w Koniecpolu oraz szczególne wyróżnienie przez Senatora RP Andrzeja Szewińskiego otrzymał pan Adam Mysłek z WTZ-u w Koniecpolu. Wyróżnienie otrzymała również pani Małgorzata Grabowska z WTZ-u.
Wszystkim laureatom wręczono nagrody i dyplomy podczas Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w sali widowiskowej Pałacu w Koniecpolu. Najlepsze prace literackie zostaną przekazane do Pałacowej Biblioteki.

Jan Błaszczyk      

      

      

      

      

      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek