Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę   ::   07.10.2008r.
W dniu 2 października br., uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łysinach uczestniczyli w ósmej pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Organizatorami tego spotkania był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Pielgrzymce przewodniczył Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. Uroczystość odbyła się zatem w przededniu VIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem "Jan Paweł II- Wychowawca Młodych". Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, ich opiekunowie na czele z Dyrektor Alfredą Szymaczek, a także Poczet Sztandarowy naszej szkoły. Na Jasną Górę przybyli w tym dniu przedstawiciele ponad 500 rozsianych po całej Polsce placówek oświatowych, które noszą imię Papieża Polaka. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana na Jasnogórskim Szczycie, podczas której uczestnicy modlili się za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, a także o dobre wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. Spotkaniu towarzyszył nastrój głębokiej modlitwy, zadumy i wdzięczności za naukę i osobę Papieża Polaka w 30. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Każdy z pielgrzymów otrzymał jubileuszowe znaczki i różańce, natomiast szkoła dostała pamiątkową płytę dokumentującą dotychczasowe spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jasnogórskie Błonia zapełnione były kilkoma tysiącami przedstawicieli placówek oświatowych, którzy pamiętali o swoim Patronie i chcieli uczcić wspomnienie o nim w postawie modlitwy i wdzięczności.

Z ust rozbrzmiewał Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II:
My, Jana Pawła uczniowie
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref.
Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

Trudno być dobrym człowiekiem
Gdy świat pędzi i goni bez celu,
Dlatego razem przypomnieć warto.

Ref.
Twoje myśli, które drogi wskazują ...

Po Mszy Św. zorganizowane zostało spotkanie Dyrektorów Szkół noszących imię Jana Pawła II, w którym brała udział Pani Dyrektor Alfreda Szymaczek.

Alfreda Szymaczek
Marzanna Musiał      


Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek