Środki z Unii Europejskiej   ::   06.02.2008r.
Inwestycje wykonane przez Gminę Koniecpol przy udziale środków unijnych.

DOFINANSOWANIE OTRZYMANE Z PROGRAMU SAPARD DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONIECPOL

1.Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w Okołowicach
Umowa z ARiMR nr 1822/731-120011/02 z dnia 16.05.2003r

Wartość inwestycji ogółem - 396.658,14 zł
w tym: SAPARD - 297.493,60 zł
Gmina - 99.164,54 zł
Wykonane zostało: 6.524 mb sieci wodociągowej i 45 szt. przyłączy

2.Budowa sieci i Przyłączy wodociągowych w Radoszewnicy
Umowa z ARiMR nr 15171/731-120020/03 z dnia 13.05.2004r

Wartość inwestycji ogółem: - 368.000,00 zł
w tym: SAPARD - 276.000,00 zł
Gmina - 92.000,00 zł
Wykonane zostało 6134 mb sieci wodociągowej i 96 szt. przyłączy

3.Przebudowa drogi gminnej Kuźnica Grodziska - Wólka
Umowa z ARiMR nr 15175/734-120065/03 z dnia 13.05.2004r

Wartość inwestycji ogółem - 999.165,64 zł
w tym: SAPARD - 625.477,69 zł
Gmina - 373.687,95 zł
Wykonane zostało 3.040 mb drogi o szer. korony drogi 6,5 m, szerokość jezdni 5,0 m

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki, Borki, Kościelnej w Koniecpolu
Umowa z ARiMR nr 24635/732-120051/03 z dnia 30.09.2004r

Wartość inwestycji ogółem - 793.528,37 zł
w tym: SAPARD - 595.146,27 zł
Gmina - 198.382,10 zł
Wykonane zostało 1544 mb sieci kanalizacyjnej oraz 98 szt. przyłączy

Wartość inwestycji ogółem: - 2.557.352,15 zł
w tym: SAPARD - 1.794.117,56 zł
Gmina - 763.234,59 zł

Wykonano ogółem:
- sieć wodociągowa - 12.658 mb
- przyłącza wodoc. - 141 szt.
- sieć kanalizacyjna - 1.544 mb
- przyłącza kanalizac. - 98 szt.
- droga - 3.040 mb

Wyżej wymienione inwestycje zrealizowane zostały do końca 2005r.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji składane były przez Gminę w ARiMR w Częstochowie.

5. Modernizacja Rynku w Koniecpolu w ramach ZPORR priorytet 3 - rozwój lokalny, działanie 3.1 obszary wiejskie
Umowa z Wojewodą Śląskim z dnia 13 lipca 2006r.

Wartość inwestycji ogółem : 1.684 125,13 zł
w tym:
- środki EFRR w wys. 75% = 1.263 093,84 zł
- budżet państwa w wys.10% = 168 412,52 zł
- Gmina Koniecpol w wys. 15% = 252 618,77 zł

Termin realizacji : rozpoczęcie 04. 12. 2006r. zakończenie 22. 08. 2007r.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

6. Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - etap I. w ramach Funduszu na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - ( fundusz górniczy).
Umowa z dnia 12. 10. 2006r z Wojewodą Śląskim

Wartość inwestycji ogółem: 2. 112 936,09 zł
w tym:
- budżet państwa: = 865 957,41 zł.
- środki Gminy Koniecpol = 1. 246 978,68 zł.

Termin realizacji: rozpoczęcie - 03.03.2007r. zakończenie - 30.09.2007 .
Inwestycja zakończona i rozliczona.

Serwis informacyjny miasta i gminy Koniecpol © 2002 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Data uruchomienia serwisu: 1 lipiec 2004r.
Design: Artur Wieczorek