KOTROLE ZEWNĘTRZNE


Rok 2015
15.09.2015 r. - Kompleksowa kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Rok 2013
wykaz kontroli cz.2
wykaz kontroli cz.1

Rok 2012
wykaz kontroli cz.2
wykaz kontroli cz.1

Rok 2011
wykaz kontroli cz.3
wykaz kontroli cz.2
wykaz kontroli cz.1

Rok 2010:
wykaz kontroli cz.1
wykaz kontroli cz.2

Rok 2009:
wykaz kontroli

Rok 2008:
2008.01.15 wykonanie wniosku

2009.01.29 wykonanie decyzji


Rok 2007:
2007.11.12 informacja pokontrolna


Rok 2006:
2006.04.24 protokol kontrolny

2006.06.27 wystapienie pokontrolne

2006.10.19 archiwum zakladowe

2006.10.30 ZUK


Rok 2005:
2005.04.25 odstapienie od wystapienia pokontrolnego

2005.09.27 wystapienie pokontrone

2005.11.16 protokol


Rok 2004:
2004.01.21 protokol

2004.05.10 protokol


Rok 2003:
2003.04.30 wykonanie zalecenia pokontrolnego

2003.05.07 kontrola archiwum zakladowego

2003.06.25 protokol z kontroli problemowej