Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja
22 kwietnia 2016

Informacja

Starostwo Powiatowe w Częstochowie informuje, iż prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia czy działka nr 1141 położona w Koniecpolu Starym, w dacie 5 lipca 1963r. stanowiła mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
8 kwietnia 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

OGŁOSZENIE

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości pismo Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach w sprawie zjazdów indywidualnych w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa-Secemin.

Pismo w załączniku (dokument PDF).

Przejdź do - INFORMACJA
14 marca 2016

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu informacjami dot. KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL  W  ROKU 2016 wniosek zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej składa wyłącznie organizacja, która nie bierze udziału w postępowaniu konkursowym. Udział "czynnika społecznego" w pracach komisji konkursowej wynika z Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - Konkurs
10 marca 2016

Konkurs

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  KONIECPOL

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL   W  ROKU 2016

5 lutego 2016

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

1 lutego podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granic województwa".

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego
3 lutego 2016

Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Rolnicy, przypominamy, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie do 29 lutego 2016 r.

Wnioski wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, pokój nr 18.

Magdalena Bladziak
Przejdź do - ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT
19 stycznia 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie operatów szacunkowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Gmina Koniecpol zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy.

Zofia Margasińska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu na okres 5 lat
1 lutego 2016

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu na okres 5 lat

Gmina Koniecpol zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego stanowiącej teren wysypiska śmieci.

Oferty należy składać do dnia 09 lutego 2016 r. do godz.: 12:00

Zofia Margasińska
13 marca 2015

Informacja nt. listy weterynarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie
podaje do wiadomoœci listę lekarzy uprawionych do badania mięsa