Ogłoszenia Publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15 lutego 2019

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia , że uchwałą Nr  V/40/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 r. zmianie uległa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . W związku z powyższym od dnia 1 marca 2019 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

 • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ,
  w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób ,
 • 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ,
  w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 6 i więcej osób ;

2. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny :

 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ,
  w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób ,
 • 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ,
   w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych przez 6 i więcej osób ;
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przejdź do - Konkurs
6 lutego 2019

Konkurs

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

 • Zarządzenie nr 20/2019
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2019 roku
 • Wzór oferty (dokument DOCX)

Koniecpol, dn. 08.03.2019 r.:
Wyniki konkursu (dokument PDF)

Przejdź do - Informacja
23 stycznia 2019

Informacja

Gmina Koniecpol informuje, że planuje w roku 2019 wystąpić o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Aby skorzystać z w/w dofinansowania  należy wypełnić i złożyć ankietę wraz z dokumentacją fotograficzną (określoną w p. nr II załączonej ankiety) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pok. nr 21 (parter) w terminie do 28.02.2019 r.  Złożenie kompletnej ankiety jest warunkiem udziału w programie o dofinansowanie.

Przejdź do - OBWIESZCZENIE
Przejdź do - OBWIESZCZENIE
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
23 listopada 2018

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 21.11.2018 do dnia 12.12.2018 r.

Szczegółowy wykaz nieruchomości (dokument PDF)

Przejdź do - Informacja
28 września 2018

Informacja

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
z dnia 28 września 2018 r.

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
27 września 2018

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2018 r, poz.121), oraz Zarządzenia Nr 0050.13.13 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 15.04.2013 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Szczegółowy wykaz w załączniku.

Przejdź do - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
27 września 2018

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie zadania: 
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol jednostka ewid. Koniecpol Miasto.
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)