Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja
30 kwietnia 2020

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w związku z epidemią koronawirusa, został przedłużony termin składania ofert w otwartym konkursie ofert wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 29.04.2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 11.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2020 roku.

Przejdź do - Obwieszczenie
23 kwietnia 2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCEDURA PLANISTYCZNA

Przejdź do - Odwołane KWALIFIKACJE WOJSKOWE
13 marca 2020

Odwołane KWALIFIKACJE WOJSKOWE

W związku z zagrożeniem koronawirusem podjęto decyzję
o ZAWIESZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ na terenie całego kraju.
Na terenie Miasta i Gminy Koniecpol wezwania do kwalifikacji wojskowej
w dniach 16- 17 marca 2020 roku tracą ważność!

Przejdź do - Konkurs
11 marca 2020

Konkurs

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

  • Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 11.03.2020 r.
    w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2020 roku
Przejdź do - Obwieszczenie
3 marca 2020

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Klauzula informacyjna (dokument PDF

Przejdź do - OBWIESZCZENIE
Przejdź do - OBWIESZCZENIE
4 listopada 2019

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

Uchwała Nr XV/121/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu

Przejdź do - OBWIESZCZENIE
Przejdź do - OBWIESZCZENIE