Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
21 marca 2016

Raport z konsultacji społecznych

dot. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu"

Przejdź do - Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
3 marca 2016

Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016

Koniecpol, dn. 29.03.2016:
Raport z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu:

  • "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

 

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
Przejdź do - Konsultacje społeczne
10 listopada 2015

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne