Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje społeczne
10 listopada 2015

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne