Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
27 marca 2017

Raport z konsultacji społecznych

Dotyczy:
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego"
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej"

Szcegółowe informacje znajdują się w dokumencie załączonym do wiadomości.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
9 lutego 2017

Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 20/2017 z dnia 09.02.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.


OGŁOSZENIE: w dniu 22. lutego 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w podstawionym autobusie przy posesji Michałów 8 odbędzie się zebranie wiejskie.


Koniecpol, dn. 16.03.2017 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
Przejdź do - Konsultacje społeczne - propozycja zmiany nazwy ulicy
20 stycznia 2017

Konsultacje społeczne - propozycja zmiany nazwy ulicy

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 9/2017 z dnia 19.01.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmiany obecnej nazwy ulicy Armii Ludowej w Koniecpolu.


Koniecpol, dn. 23.03.2017 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne - Program Gospodarki Niskoemisyjnej
10 stycznia 2017

Konsultacje społeczne - Program Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z przygotowaniem projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022" Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 10 stycznia do 25 stycznia br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zapoznania się z opiniami lokalnej społeczności na temat przedmiotowego opracowania. Opinie, wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w UMiG Koniecpol.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
1 grudnia 2016

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

Koniecpol, dn. 20.12.2016 r.:
Protokół z konsultacji spolecznych (dokument PDF)


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 116/2016 z dnia 1.12.2016r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2017

Przejdź do - OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
24 listopada 2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Koniecpol dn. 01.12.2016r:
Protokół z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 114/2016 z dnia 24.11.2016r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie:

Sylwia Boudjema
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
27 października 2016

Raport z konsultacji społecznych

Szcegółowe informacje znajdują się w dokumencie załączonym do wiadomości.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - Program rewitalizacji
20 września 2016

Konsultacje społeczne - Program rewitalizacji

Koniecpol, dn. 18.11.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)


W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 26 września do 19 października br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zaopiniowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2016-2025. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi do załączonego opracowania.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne
5 września 2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza konsultacje społeczne w zakresie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.


Koniecpol dn. 20.09.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Marta Młyńska-Klimas