Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Konsultacje społeczne

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi
29 października 2020

Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 29.10.2020 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Załącznik do zarządzenia nr 139/2020

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi
Przejdź do - Konsultacje społeczne - Statut Sołectwa Teresów
22 września 2020

Konsultacje społeczne - Statut Sołectwa Teresów

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu Sołectwa Teresów

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl

Koniecpol, dn. 1.10.2020 r.:  Informacja o przebiegu konsultacji społecznych (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy
4 listopada 2019

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 04.11.2019 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Informacja o przebiegu konsultacji społecznych (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne - propozycja nazwy ulicy w miejscowości Radoszewnica
14 lutego 2019

Konsultacje społeczne - propozycja nazwy ulicy w miejscowości Radoszewnica

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 8.02.2019 r.:
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy w miejscowości Radoszewnica w kierunku na Stanisławice

Przejdź do - OGŁOSZENIE
4 grudnia 2018

OGŁOSZENIE

W DNIU 11 GRUDNIA 2018 ROKU (WTOREK) O GODZINIE 14:00

PRZY POSESJI TERESÓW 13 ODBĘDZIE

SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Przejdź do - Konsultacje społeczne - Statut Sołectwa Teresów
Przejdź do - Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy
29 listopada 2018

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 28.11.2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Raczego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Koniecpol, dn. 13.12.2018 r.:
Informacja o przebiegu konsultacji (dokument PDF)

 

Przejdź do - Konsultacje społeczne - Statut Gminy Koniecpol
1 października 2018

Konsultacje społeczne - Statut Gminy Koniecpol

Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 01 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Koniecpol
Statut Gminy Koniecpol - projekt


Koniecpol dn. 15.10.2018 r.
Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Przejdź do - Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic
6 marca 2018

Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic

Koniecpol dn. 26.03.2018 r.: Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic w mieście Koniecpol.

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r.


Koniecpol dn.: 12.03.2018 r.:

Uzasadnienie
Do Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Koniecpol Nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu ujednolicenie nazw ulic na terenie miasta Koniecpol, gdyż obowiązująca uchwała o nadaniu ich nazw zawiera nazewnictwo w formie imienia i nazwiska ulic wymienionych w zarządzeniu. Liczne dokumenty, którymi posługują się mieszkańcy wyżej wymienionych ulic posiadają rozbieżności w ich stosowaniu. By ujednolicić i uszeregować stosowane nazwy ulic Gmina Koniecpol,  proponuje by nazwy  wymienionych   w zarządzeniu  ulic składały się wyłącznie z nazwiska, a w przypadku nazw z przedrostkiem Przedmieście Niwa oraz Przedmieście Dąbrówki uzyskały nazwę ulicy Dąbrówka i ulicy Niwa.