Darmowy Internet w UMiG Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2017

 

Logo UE

 W Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol uruchomiony został
PUNKT DARMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
HOTSPOT

w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

 

REGULAMIN 

1. Właścicielem punktów dostępowych są partnerzy projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego punktu (hot-spot) sieci bezprzewodowych wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych WiFi, zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g.

5. Zgodnie z regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 1024 kb/s (download) oraz 512 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 1000 MB dla Użytkownika. Każdemu Użytkownikowi przyznaje się indywidualne hasło dostępu do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń.

6. Każdorazowa sesja trwa maksymalnie 45 minut, po jej zakończeniu istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci po upływie 15 minut.

7. Administrator sieci nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

8. Ruch w udostępnionej sieci jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

9. Użytkownik punktów dostępu do Internetu zobowiązuje się do:

a) niewykorzystywania udostępnionego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,

b) nieprzysłania i nieudostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,

c) niewykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,

d) nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:

a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

b) próbowanie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych, naruszających godność człowieka itp.

d) udostępnianie treści pornograficznych, siejących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,

e) korzystanie z aplikacji P2P

f) dalsze udostępnianie sygnału przez stosowanie repeaterów, router ów, proxy itp.,

g) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spotów,

h) wszelkie inne działania użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmują administratorzy sieci, po analizie jego działania w sieci - jako konsekwencję zidentyfikowanych lub zgłoszonych naruszeń niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

12. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

13. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za podejmowane działania niezgodne z regulaminem.