Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Rodzina 500+

31 marca 2016

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Edyta Wierzbińska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Karta 500+

    Karta 500+

  • Powiększ zdjęcie Logo programu Rodzina 500+

    Logo programu Rodzina 500+