Rodzina 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu

 • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; -
  w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;

 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Edyta Wierzbińska

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Karta 500+

  Karta 500+

 • Powiększ zdjęcie Logo programu Rodzina 500+

  Logo programu Rodzina 500+