Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

"Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegające na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"

30 lipca 2021

 

 

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn.:” „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegający na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach projektu wybudowano altanę drewnianą o powierzchni zabudowy 35 m² z dachem czterospadowym, pokrytą gontem bitumicznym, wyposażoną w meble dopasowane do wymiarów altany. Utworzenie miejsca rekreacji ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej tego terenu oraz promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim.

Wartość inwestycji brutto: 22 500, 00 zł

Dofinansowanie wynosi 78,86 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 17 743,00 zł, w tym EFMR w wysokości 15 081,55 zł, wkład krajowy w wysokości 2 661,45 zł.

Cel projektu:

Zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna jest miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających gminę Koniecpol.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Altana

    Altana

  • Powiększ zdjęcie Altana

    Altana