Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że podstawowymi formami kontaktu  z Urzędem są:  poczta tradycyjna, poczta elektroniczna  /ePUAP  / fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

  • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
  • e-mail: umig@koniecpol.pl;
  • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
  • ePUAP lub SEKAP.

W sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.

UWAGA!
Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
12 stycznia 2021

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo !
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Miasta i Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju”, który obejmuje gm. IRZĄDZE, m. i gm. KONIECPOL, gm. LELÓW. Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Samorządy uczestniczące w partnerstwie przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

Czytaj więcej o: Badanie ankietowe
11 stycznia 2021

Słuchowisko

29 grudnia 2020 roku minęło 577 lat od nadania praw miejskich Koniecpolowi. W 1443 roku w mieście Budzie król Polski Władysław Warneńczyk, na prośbę Przedbora z Koniecpola wydał akt lokacyjny dla miasta.
Z tej okazji Dom Kultury w Koniecpolu przygotował słuchowisko według pomysłu i scenariusza Zbigniewa Woldańskiego w wykonaniu grupy teatralnej Babiniec.
 
Arleta Lorin
Czytaj więcej o: Słuchowisko
Powiększ zdjęcie Gazeta%20Koniecpolska%20-%20grudzień%202020%20r.
31 grudnia 2020

Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 19 (83) grudzień 2020 r.

Zapraszamy do pobrania lub obejrzenia elektronicznej wersji Gazety Koniecpolskiej.

Czytaj więcej o: Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 19 (83) grudzień 2020 r.
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie
31 grudnia 2020

Ogłoszenie o sprzedaży

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autokar szkolny AUTOSAN Tramp rok produkcji 2004 nr rejestracyjny SCZ 31KC z miejscami siedzącymi w ilości 43 w cenie brutto 11.920,00 zł
Osoby zainteresowane kupnem prosimy o sk
ładanie ofert pisemnych w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrzastowska6A pok.nr 15A w terminie do dnia 7.01.2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Zakup autokaru szkolnego".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży
Powiększ zdjęcie Obwieszczenie
17 grudnia 2020

Obwieszczenie Marszałka dot. podziału województwa na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 2020 r.

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8, pkt. 3, 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

ogłasza się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem” oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Marszałka dot. podziału województwa na obwody łowieckie
14 grudnia 2020

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
21.12.2020 r. o godz. 13:00
w Centrum Społeczno-Kulturalne ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
Powiększ zdjęcie Ikona%20ogłoszenia
14 grudnia 2020

Ogłoszenie

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autokar szkolny AUTOSAN Tramp rok produkcji 2004 nr rejestracyjny SCZ 31KC z miejscami siedzącymi w ilości 43 w cenie brutto 18.000,00 zł
Osoby zainteresowane kupnem prosimy o sk
ładanie ofert pisemnych w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrzastowska6A pok.nr 15A w terminie do dnia 17.12.2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Zakup autokaru szkolnego".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20pieska%201
11 grudnia 2020

Suczka do adopcji

Gmina Koniecpol zachęca do adopcji bezdomnego pieska (kilkutygodniowa suczka). Szczeniak znajduje się w Oblasach. Osoby chętne prosimy o kontakt z UMiG Koniecpol tel. 34/3551-881 wew. 115

Czytaj więcej o: Suczka do adopcji
Powiększ zdjęcie Logo%20Policji
10 grudnia 2020

INFORMACJA

Komenda Miejska Policji w Częstochowie umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym bezpłatne skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
T
łumacz online języka migowego jest dostępny Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 w Częstochowie od poniedziałkudo piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 20:00
Po
łączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Wi
ęcej informacji o tym, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez Internet znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.euslugi.policja.pl

Czytaj więcej o: INFORMACJA