Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że podstawowymi formami kontaktu  z Urzędem są:  poczta tradycyjna, poczta elektroniczna  /ePUAP  / fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

  • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
  • e-mail: umig@koniecpol.pl;
  • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
  • ePUAP lub SEKAP.

W sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.

UWAGA!
Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Nabór%20na%20rachmistrzów%20spisowych
9 lutego 2021

Nabór na rachmistrzów - przedłużenie terminu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że  decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Czytaj więcej o: Nabór na rachmistrzów - przedłużenie terminu
Powiększ zdjęcie Informacja
8 lutego 2021

Zwrot podatku akcyzowego 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w roku 2021 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się w następujących terminach:

I termin - od 1 lutego do 1 marca 2021 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2020 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II termin - od 2 do 31 sierpnia 2021 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2020 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stawka zwrotu  w 2021 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego 2021 r.
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie
8 lutego 2021

Ogłoszenie o sprzedaży

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autokar szkolny AUTOSAN Tramp rok produkcji 2004 nr rejestracyjny SCZ 31KC z miejscami siedzącymi w ilości 43 w cenie brutto 11.700,00zł

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A pok. nr 15A w terminie do dnia 16.02. 2021r do godz. 12.00 z dopiskiem "Zakup autokaru szkolnego".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży
4 lutego 2021

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
11.02.2021 r. o godz. 15:30
w Centrum Społeczno-Kulturalnym ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
3 lutego 2021

Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja

Logotypy Wojeództwo Śląskie i WFOŚiGW 

Gmina Koniecpol pozyskała pomoc rzeczową od Województwa Śląskiego w postaci 4 sztuk oczyszczaczy powietrza, które zostały przekazane do Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech  - II edycja” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Czytaj więcej o: Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja
Powiększ zdjęcie Nabór%20na%20rachmistrzów%20spisowych
1 lutego 2021

Nabór na rachmistrzów

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Gminny Komisarz Spisowy w Koniecpolu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Czytaj więcej o: Nabór na rachmistrzów
Powiększ zdjęcie Informacja
28 stycznia 2021

Szczepienia

Informujemy, w związku z Narodowym Programem Szczepień w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol uruchomiona została specjalna infolinia dotycząca realizacji transportu pacjentów do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Bezpłatny przewóz przysługuje mieszkańcom Gminy Koniecpol posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I  grupę z w/w schorzeniami oraz osobom mającym trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepienia.

Pacjenci mogą zgłosić potrzebę świadczenia transportu  w punkcie szczepień (podczas rejestracji), lub bezpośrednio u Koordynatora gminnego ds. transportu Pani Edyty Wierzbińskiej Kierownika MGOPS w Koniecpolu pod numerami telefonów  /34/ 355-13-87 oraz 664-392-220, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00, w piątki w godz. 8.00-14.00.

Usługę dowozu do punktu szczepienia oraz odwozu do miejsca zamieszkania świadczą trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych, tj. OSP Koniecpol II, OSP Stary Koniecpol  i OSP Łysiny.

Czytaj więcej o: Szczepienia
Powiększ zdjęcie Logo%20Policji
14 stycznia 2021

Komisariat Policji w Koniecpolu informuje

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Koniecpol na okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r., obejmujący następujące zagrożenia:

  1. Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, Koniecpol, ul. Robotnicza 26,
  2. Przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim, Koniecpol, ul. Armii Krajowej,
  3. Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego w Koniecpolu, ul. Rynek.
Czytaj więcej o: Komisariat Policji w Koniecpolu informuje
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie
12 stycznia 2021

Ankieta

Zarząd Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania środków finansowych w nowym okresie programowania.

Link do ankiety:https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=8fdf141570e&&c=22554ec2

Ankiety są anonimowe. Będą one aktywne do dnia 20.01.2021r.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej o: Ankieta