Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że podstawowymi formami kontaktu  z Urzędem są:  poczta tradycyjna, poczta elektroniczna  /ePUAP  / fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

  • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
  • e-mail: umig@koniecpol.pl;
  • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
  • ePUAP lub SEKAP.

W sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.

UWAGA!
Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Wybory%20sołtysa
11 marca 2021

Ogłoszenie o wyborach na sołtysa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Dla wyboru Sołtysa Sołectwa Aleksandrów
na dzień 19 marca 2021 r. (piątek).

Godz. 17:00 - obecnych co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców do głosowania.
Godz. 17:15 - II termin poniżej 20% uprawnionych mieszkańców do głosowania
Miejsce zebrania:
Centrum Społeczno-Kulturalne w Koniecpolu, ul. Szkolna 1
(będzie zapewniony transport godzina: 16:30,
z miejsca: przy placu szkolnym - Aleksandrów nr 23)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborach na sołtysa
Powiększ zdjęcie Informacja
11 marca 2021

Twój e-PIT

Twój e-PIT czeka na Ciebie na podatki.gov.pl

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych oraz informacji telefonicznej!

infolinia Krajowej Informacji Skarbowej
22 33 00 330 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

pomoc techniczna ws. usługi Twój e-PIT:
info.epit@mf.gov.pl
pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Czytaj więcej o: Twój e-PIT
Powiększ zdjęcie Punkt%20przyjmowania%20wnoisków%20-%20tabliczka
5 marca 2021

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy Gminy Koniecpol mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskaćwszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w dniach:

od poniedziałku do środy – w godz. 9:00 – 13:00
czwartek - w godz. 11:00 – 15:00

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu pod numerami telefonów /34/ 35-40-392, /34/ 35 40 391, w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej o: Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
26 lutego 2021

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Logo UE 

Gmina Koniecpol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy"

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Okres realizacji: 15.09.2020 – 15.06.2021
Beneficjent:  Gmina Koniecpol

Czytaj więcej o: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Powiększ zdjęcie Informacja
25 lutego 2021

Informacja nt. bezpłatnych badań

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, iż Powiat Częstochowski wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej NITER-MED przystąpili do realizacji "Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021". Bezpłatnymi badaniami, finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu powiatu częstochowskiego, objętych zostanie w 2021 r. około 300 osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

Czytaj więcej o: Informacja nt. bezpłatnych badań
25 lutego 2021

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
04.03.2021 r. o godz. 15:30
w Centrum Społeczno-Kulturalnym ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
22 lutego 2021

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dzielnica Magdasz – Etap I

 Tablica informacyjna

W dniu 17.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem dróg po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu, obejmujące ulice: Magdasz (od ul. Zachodniej do budynku nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (uliczka boczna).

Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu dzielnica Magdasz – Etap I
17 lutego 2021

Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol

Logo UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2022
Beneficjent:  Gmina Koniecpol
Realizujący:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy minimum 290 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 13 uczniów z niepełnosprawnością poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 33 nauczycieli w miejsko-wiejskiej gminie Koniecpol w terminie do 31.12.2022 r.

Wartość projektu 599.420,00 zł, kwota dofinansowania 539.478,00 zł (w tym 509.507,00 zł stanowią środki unijne, a 29.971,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa), udział własny Gminy 59.942,00 zł.

Czytaj więcej o: Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol