Wybrano członków Miejskiej Rady Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2018

5 lipca 2018 r. o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się spotkanie wyborcze, na którym dokonano uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga, dotychczasowi członkowie Rady Seniorów oraz przedstawiciele organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Spotkanie otworzył Burmistrz Ryszard Suliga, który przedstawił program realizacji polityki senioralnej oraz podsumował najważniejsze inwestycje i projekty nastawione na polepszenie jakości życia tej części społeczeństwa. - Pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie na spotkanie - to Wy jesteście głosem swojego pokolenia, najlepiej znacie potrzeby najstarszych mieszkańców naszej gminy. W tej chwili realizujemy szereg projektów i inwestycji, także tych nastawionych na poprawę jakości życia osób starszych. Przykładem może być remont i adaptacja pomieszczeń budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby Klubu Senior+, czy zakończony remont drogi dojazdowej do Miejskiej Przychodni Rejonowej. Rozważamy także  wprowadzenie indywidulanych kart seniora uprawniających do korzystania ze zniżek - na wzór innych miast - gdzie seniorzy korzystają z udogodnień w dostępie do usług medycznych, transportowych, restauracyjnych oraz wydarzeń kulturalnych – powiedział Ryszard Suliga.

Organizacje działające na rzecz osób starszych zostały poproszone o zgłoszenie maksimum dwóch kandydatów. W głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Koniecpol, którzy ukończyli 50 rok życia. Paweł Kaczyński oraz Wanda Kotela – obecni przedstawiciele Rady Seniorów omówili jej kompetencje oraz zasady funkcjonowania. Następnie przystąpiono do głosowania, w którym wybrano nowych członków: Barbarę Bladziak (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 17 w Koniecpolu) Barbarę Gibalską, Jana Sarzyńskiego (Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku), Zofię Machera i Jerzego Stępnia (Stowarzyszenie Senior). Tego dnia został wybrany także nowy zarząd rady - prezesem został Paweł Kaczyński, wiceprezesem Jan Sarzyński, a sekretarzem Barbara Gibalska.

Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu została powołana 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu jako organ doradczo-opiniujący w sprawach dotyczących ludzi starszych. Głównymi założeniami jej działania jest monitorowanie potrzeb najstarszych mieszkańców Koniecpola oraz współpraca z władzami miasta w kwestiach dotyczących wspierania środowiska senioralnego.

 

(umig koniecpol)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie