Spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z wicepremierem Jarosławem Gowinem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2018

W tym tygodniu odbyło się dwustronne spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Jarosławem Gowinem - wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Przedmiotem rozmowy była perspektywa dalszego rozwoju Koniecpola. Burmistrz omówił problemy związane z sytuacją finansową Koniecpola z końca roku 2014 oraz brakiem podstawowej infrastruktury technicznej, w tym wodociągów i kanalizacji.  Podsumował podjęte działania z ostatnich 4 lat, a w szczególności związane z naprawą finansów publicznych  i oddłużeniem gminy. Podkreślił, iż budżet Koniecpola jest w chwili obecnej stabilny i pozyskiwane są wszystkie możliwe dotacje.  

Poruszył również priorytetową kwestię związaną z koniecznością dalszej budowy sieci wodociągowej i możliwością pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.  W tym zakresie przygotowano już kompletną dokumentację projektową dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny, ul. Zielona oraz w miejscowości Koniecpol: ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki.

- Temat budowy ostatniego etapu wodociągów w gminie jest dla mnie bardzo ważny. Rozmawiam z wszystkimi instytucjami na temat dofinansowania tego zadania w najbliższym czasie. Posiadamy projekt techniczny i jesteśmy przygotowani do budowy sieci. Realizacja tego zadania zamknie ostatecznie ten temat i wreszcie problem braku wody bieżącej w gospodarstwach domowych zostanie rozwiązany – powiedział w trakcie spotkania burmistrz Ryszard Suliga.  

Podsumowaniem spotkania było zaprezentowanie Premierowi walorów oraz potencjału i mocnych stron gminy. Przedstawiono też realizowane obecnie projekty finansowane ze środków unijnych. Podkreślono, iż możliwości dalszego rozwoju Koniecpola uzależnione są od decyzji władz samorządowych, ale również od wsparcia instytucji rządowych.

Ze strony premiera Jarosława Gowina zadeklarowano współpracę i szczegółowe rozmowy na poszczególne kwestie, w tym na temat budowy wodociągów.

(lbk)

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie