Zatwierdzenie taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2018

W dniu 21.05.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję administracyjną o numerze WA.RET.070.1.220.5.2018,  zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Wydaną decyzją organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo wodne. Jednocześnie wspomnianą decyzją Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o.o. otrzymało potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych na okres obowiązywania wynoszący 36 miesięcy, obowiązujących od  6 lipca 2018 roku. 

- Ceny wody i ścieków nie uległy zmianie i pozostały na dotychczasowym poziomie - mówi burmistrz Ryszard Suliga. Znając możliwości finansowe mieszkańców, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o. o. zostało zobowiązane do takiej kalkulacji taryf, aby możliwe było utrzymanie istniejącej infrastruktury oraz remonty i inwestycje, a jednocześnie wszystkich było stać na zapłacenie rachunków. Gospodarka wodno - ściekowa w Koniecpolu jest pod szczególnym nadzorem z uwagi na prowadzone przez  Gminę wysokonakładowe projekty unijne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych. Wcześniej zrealizowaliśmy projekt unijny na ul. Słowackiego, zakończyliśmy budowę kanalizacji na ulicy Chrząstowskiej i Żeromskiego, jesteśmy w trakcie  budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Słowik. Obecnie otrzymaliśmy informację o kolejnym sukcesie, czyli pozykanym dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kolejny etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik. Dotrzymałem jednak słowa i pomimo inflacji, budowy, remontów oraz wysokich kosztów utrzymania, tak skalkulowaliśmy wszystkie koszty, aby gospodarka MPK Sp.  z o. o. była prowadzona prawidłowo i ceny nie uległy zmianie. Przesłana decyzja jest tego potwierdzeniem - dodał Burmistrz.

Tekst decyzji wraz z obowiązującymi stawkami znajduje się w załączniku.

(lbk)

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie