Dzisiaj rozpoczynają się Wakacyjne Niedziele na Rynku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2018

Pozyskujemy dotacje nie tylko na inwestycje, ale również na organizaję imprez plenerowych dla mieszkańców.

Na dobre rozpoczęły się wakacje i rusza też cykl tematycznych koncertów parkowych na Rynku pod wspólną nazwą „Lato z Rybką”, finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pierwsza impreza odbędzie się dzisiaj od godz. 16:00 pod znakiem muzyki bluesowej. Następne imprezy kolejno w wakacyjne niedziele: 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca, 5 sierpnia, 12 sierpnia i 26 sierpnia.

Cykl wakacyjnych imprez plenerowych finansowany jest z dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” i działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Stąd pełna nazwa projektu to „„Lato z Rybką” - cykl 7 imprez plenerowych promujących rybactwo śródlądowe i akwakulturę”.

„Lato z Rybką” to cykl siedmiu wydarzeń o charakterze rodzinnym, których celem jest promocja potraw z ryb pochodzących z lokalnych stawów, w tym karpia. W ramach projektu zaplanowano 6 koncertów parkowych z muzyką kameralną i współczesną oraz na zakończenie siódma impreza - ” Święto Karpia” z konkursem na najsmaczniejszą potrawę z ryb stawowych. W trakcie „Święta Karpia” rozegrane zostaną również zawody wędkarskie nad zalewem. Nie zabraknie też muzyki szantowej. W ramach promocji, lokalni hodowcy ryb zaprezentują sposoby wędzenia, grillowania bądź też inne sposoby ich przyrządzania. Przed każdą z imprez producenci będą mieli do dyspozycji scenę plenerową do wykorzystania w celach promocyjnych i degustacyjnych.

- Koniecpol to bardzo wartościowy obszar naturalny ze stawami hodowlanymi i świetnie działającymi gospodarstwami rybackimi – powiedział wiceburmistrz Gwidon Jelonek. Często skupiamy się na terenach przemysłowych Koniecpola – myślę tutaj o KZPP, czy obiektach zabytkowych – Pałac Potockich, a zapominamy o naszym wielkim bogactwie naturalnym i walorach krajobrazowo – przyrodniczych gminy, do których należą:

- cenne  pod  względem  przyrodniczym  obszary  objęte  ochroną  konserwatorską, w tym rezerwat przyrody „Borek”, użytki ekologiczne –„Misiowa” i Torfowisko”,
- dolina rzeki Pilicy wraz z licznymi stawami, zbiornikami wodnymi oraz kompleksami leśnymi,
- Przedborski Park Krajobrazowy,
- atrakcyjne krajobrazowo tereny położone w rejonie nieuregulowanych fragmentów rzek: Pilicy i Białki Lelowskiej, stanowiące też rejon bytowania i gromadzenia się zwierząt łownych,
- duże  kompleksy  leśne  położone  w  północno - zachodniej  i  wschodniej  części  gminy,
- kompleks stawów hodowlanych na rzece Pilicy, będących również miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków, roślin, ptaków oraz innych zwierząt,
- gleby o wysokiej klasie dla produkcji rolnej (Luborcza, Łysiny, Koniecpol Stary, Stanisławice) oraz duże obszary pozostające w użytkowaniu łąkowym (dolina rzeki Pilica, Białka Lelowska, rejon miejscowości Luborcza, Zagacie, Kuźnica Grodziska, Zaróg, Rudniki, Michałów).

Te walory decydują o tym, iż możemy korzystać również ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - podkreślił Wiceburmistrz. Staramy się korzystać z wszystkich możliwych dotacji, w tym też na finansowanie działalności kulturalnej i organizację wypoczynku letniego dla mieszkańców. Właśnie z myślą o zagospodarowaniu czasu w niedzielne popołudnia, napisaliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację na wakacyjne imprezy plenerowe oraz budowę sceny plenerowej na Rynku, którą nazywamy wszyscy „altaną” oraz zakup namiotu. Mam nadzieje, iż zrealizowana infrastruktura w ramach projektu unijnego będzie nam służyła wiele lat – dodał.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do wspólnej zabawy!

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie