List gratulacyjny od Ministra Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

Burmistrz Ryszard Suliga odebrał list gratulacyjny podpisany przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Minister Środowiska gratuluje Burmistrzowi osiągnięć związanych z realizacją inwestycji na rzecz ochrony środowiska, życząc jednocześnie wytrwałości i umiejętności w dążeniu do planowanych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań.

W liście czytamy cyt.

„Pragnę wyrazić swoje uznanie dla dotychczasowych dokonań Pana Burmistrza i serdecznie pogratulować zakończenia inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Doceniam dotychczasowe tempo prac nad zwodociągowaniem i skanalizowaniem gminy Koniecpol.  Wybudowanie wielu kilometrów infrastruktury technicznej w tak krótkim okresie czasu było dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z programu naprawczego.

Coraz to lepsza sytuacja finansowa gminy oraz znaczne ograniczenie zadłużenia pozwalają na podejmowanie kolejnych przedsięwzięć. Gmina Koniecpol naprawdę zaczyna się rozwijać i widać realne perspektywy na przyszłość.

Po realizacji ostatniego już etapu budowy wodociągów, temat problem braku wody bieżącej w gospodarstwach domowych zostanie wreszcie zamknięty. Tak jak przy poprzednich przedsięwzięciach, deklaruję wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które uzupełnią środki własne gminy.

Wysoko sobie cenię dotychczasową współpracę i ufam, że będzie się nadal rozwijać.

Gratulując osiągnięć, życzę sukcesów w podejmowaniu nowych inicjatyw oraz wytrwałości w działaniach. Niech Pana dalsza praca na rzecz rozwoju Koniecpola przyniesie spełnienie i kolejne efekty.

Składając życzenia wszechstronnego rozwoju gminy, satysfakcji z pracy, dalszych sukcesów (...)”.

(lbk)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie