Święto Uniwersytetu Humanistycznego im. Jana Długosza okazją do rozmów o Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

20. czerwca odbyło się Święto Uniwersytetu Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od wielu lat, jednak tegoroczne obchody miały szczególny charakter, bowiem od 1 czerwca częstochowska uczelnia uzyskała status Uniwersytetu. Była to też okazja do rozmów na temat dalszego rozwoju Koniecpola.

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez arcybiskupa dra Wacława Depo. Następnie orszak złożony z JM Rektor UJD, prorektorów, dziekanów, członków senatu uczelni, profesorów honorowych przemaszerował do auli Auditorium Maximum przy ul. Waszyngtona. Druga część uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego przez chór Instytutu Muzyki. Następnie nadano profesorowi Stanisławowi Gajdzie, wybitnemu językoznawcy i filologowi, godność doktora honoris causa Uczelni. Po wykładzie laureata dokonano promocji doktorów habilitowanych i doktorów.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim na czele. Ponadto obecni byli parlamentarzyści: Halina Rozpondek, Tomasz Jaskóła, Szymon Giżyński, Artur Warzocha i Ryszard Majer oraz wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. Gminę Koniecpol reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Suliga oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Szymala – pracownik Uniwersytetu.

Uroczystość była też okazją do rozmów na tematy ważne dla Koniecpola. Burmistrz Ryszard Suliga rozmawiał zarówno z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim jak i posłami i senatorami o kluczowych zagadnieniach związanych z dalszym rozwojem gminy.

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pogratulował gminie z sukcesem zakończonych działań związanych z naprawą finansów publicznych – powiedział burmistrz Ryszard Suliga.  Koniecpol jest jedną z gmin, która skutecznie wdrożyła program postępowania naprawczego, a jednocześnie poradziła sobie z trudną sytuacją spowodowaną brakiem podstawowej infrastruktury technicznej i zapaścią finansową. Potwierdzeniem tego jest otrzymana ostatnio pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. Oznacza to, że gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w sposób prawidłowy. To pierwsza pozytywna opinia po zakończeniu programu naprawczego, a więc tak naprawdę podsumowująca naszą 3,5 – letnią pracę nad naprawą finansów . Zdaję sobie sprawę, iż w tak krótkim okresie czasu nie zrobimy wszystkiego i nie nadrobimy zaległości z kilkudziesięciu lat, ale gmina zaczęła się rozwijać i to już widać. Postrzegają to nawet osoby i instytucje na zewnątrz. Potwierdzeniem jest rozmowa z Panem Marszałkiem, który znał nasze problemy, ale też był doskonale zorientowany w obecnej sytuacji i bardzo zadowolony z efektów - dodał.

W trakcie spotkania podkreślono też skuteczność Koniecpola w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz tempo prowadzenia inwestycji i remontów. Proces ten był bardzo trudny, bo prowadzony w warunkach realizacji założeń wspomnianego programu naprawczego, ale znaczną część zaplanowanych działań już udało się wykonać, a część pozostaje na etapie najintensywniejszych prac. Rok 2018 to bardzo trudny i pracowity okres nad wieloma przedsięwzięciami jednocześnie. 

W trakcie rozmów burmistrz Ryszard Suliga podkreślał, iż priorytetem dla gminy jest dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na tak ważne zadania jak budowa dróg miejskich i wiejskich, dalsza budowa kanalizacji i wodociągów, poprawa oświetlenia w miejscach publicznych. W planach jest termomodernizacja Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Oprócz kwestii związanych z inwestycjami, rozpatrywana jest również sprawa związana z wprowadzeniem Karty Seniora, która pomoże osobom starszym w korzystaniu z usług społecznych.  Obecnie temat ten jest omawiany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

(msz i lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie