Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe - zmiana

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2018

Koniecpol, dn. 02.03.2018 r.: Informacja o przebiegu konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. oraz projekt uchwały

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne