Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

Koniecpol, dn. 13.12.2017 r.: Informacja o przebiegu konsultacji społecznych


 Ogłoszenie -  spotkanie konsultacyjne

 na którym zostanie omówiony projekt uchwały
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 odbędzie się 12 grudnia 2017 o godz. 8:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 177/2017 z dnia 27.11.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie Burmistrza nr 177 z dnia 27.11.2017 r.

Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne