Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2016

Koniecpol, dn. 20.12.2016 r.:
Protokół z konsultacji spolecznych (dokument PDF)


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 116/2016 z dnia 1.12.2016r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2017

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne