Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2011

Inwestycja gminna polegająca na budowie sortowni odpadów miała być pomocna mieszkańcom, a w rzeczywistości ściąga na gminę nowe problemy finansowe:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


 

PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zakup stacji do segregacji odpadów, ładowarki teleskopowej oraz zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu , na którym zostanie umieszczony sprzęt.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5. Środowisko - działanie 5.2. Gospodarka odpadami.

Wartość projektu - 2.004.644,54 zł
w tym :
dofinansowanie RPO - 1.703.947,85 zł
budżet Gminy - 300.696,69 złProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Tablica informacyjna

  Tablica informacyjna

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Stacja do segregacji odpadów

  Stacja do segregacji odpadów

 • Powiększ zdjęcie Spychacz

  Spychacz