Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2011

Niekompetencja poprzednich władz doprowadziła do utraty (zwrot dotacji) kolejnych pieniędzy Unijnych:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu pod drogę, wykonanie podbudowy tłuczniowej dróg, wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg oraz odwodnienia.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejącego układu komunikacyjnego i usprawnienie przemieszczania się siecią dróg gminnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Wartość projektu - 1.804100,78 zł
w tym :
- dofinansowanie RPO - 1.443280,62zł
- budżet Gminy - 360820,25zł

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie