Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2016

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Koniecpol, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby niniejszy dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.


Koniecpol: 10.06.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (dokument PDF)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne