Informacja GN.6845.22.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 113/2024  z dnia .2024 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone  w obrębie Koniecpol.

Sporządziła: K. Sosnecka,                                                                                   

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Dariusz Saternus

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja