Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2016

Koniecpol, dn. 29.03.2016:
Raport z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu:

  • "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formi pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstoweska 6A, 42-230 Koniecpol
  • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: marta.mlynska@koniecpol.pl

w terminie do 23 marca 2016 r.

Załączniki:

Autor: Marta Młyńska-Klimas

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne